Sâmbătă, 27 iulie. Orașul Pantelimon a îmbrăcat, din nou, hainele strălucite și minunate, de sărbătoare creștină. Rugăciunile cele mai folositoare sufletului și cele mai frumoase cântări bisericești au răsunat în biserica închinată Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, la marele praznic, până în miezul zilei.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 462, ediția print

Fiind una dintre bisericile noastre de suflet, am revenit și noi, echipa Jurnalului de Ilfov, cu dragă inimă, în sânul acestui lăcaș de cult. Am regăsit biserica luminoasă și înfrumusețată ca un adevărat colț de Rai din care se simțeau ­curgând picurii tămăduirii. Ca de fiecare dată, părintele paroh Adrian Tănăsoiu ne-a binecuvântat cu ­dragostea-i părintească și cuvinte de un real folos sufletesc. Apoi, înconjurat de un ales sobor de preoți care a săvârșit o slujbă unică prin frumusețea și atmosfera duhovnicească, părintele Tănăsoiu a așezat la sufletele noastre numai rugăciuni vindecătoare. Împreună cu membrii Grupului Tronos al Patriarhiei Române, care au interpretat impecabil minunatele cântări psaltice, ne-a înălțat sufletele, amintindu-ne de liniștea și bucuria Cerească. Adânc aplecați în rugăciune, ne-am împărtășit cu harul tămăduirii, al ușurării sufletești și întăririi trupești. Așa ne-am dat seama că aici candela credinței nu se stinge niciodată, iar minunile despre care se vorbește cu ardoare, chiar sunt reale.

 

 Biserica, veșmânt nou la hram

„Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este sărbătoarea noastră frumoasă, pentru că acest sfânt strălucește în această boltă a Bisericii noastre prin credința lui, prin mărturisirea dar mai ales prin iubirea aproapelui. Dincolo de hotărârea lui de a mărturisi credința creștină cu prețul vieții, el L-a iubit pe Dumnezeu și a iubit deopotrivă, aproapele. A învățat meșteșugul acesta al tămăduirii de la părintele Ermolae și a avut iubire față de cel în suferință. El este pentru noi un exemplu de mărturisire și de apostolat social. După cum știți, moaștele Sfântului Pantelimon se află în localitatea noastră, care-i poartă și numele încă din 1750, de când domnul Dimitrie Ghica al II-lea le-a adus de la Sfântul Munte Athos și le-a lăsat la spitalul construit pentru tratarea bolnavilor și la biserica de pe insula localității. Au stat acolo până în anul 1960, când biserica a fost dărâmată de către regimul comunist și au fost aduse în biserica noastră. Iată că moaștele Sfântului Pantelimon nu au părăsit niciodată această localitate. Prin ele, Sfântul Pantelimon aduce multă tămăduire celor care vin aici și-i cer ajutorul cu credință. Sunt mulți care, în urma rugăciunilor făcute în biserica noastră, ­s-au tămăduit de boli considerate nevindecabile de către medici. Iată puterea lui Dumnezeu! Întotdeauna puterea sfinților lucrează pentru cei care au credință și-L mărturisesc pe Iisus Hristos și fac voia Sa. Anul acesta, l-am cinstit pe sfântul nostru ocrotitor cu biserica îmbrăcată în haine noi. În data de 9 iunie am avut bucuria să-l avem alături de noi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a sfințit biserica noastră, pictura și celelalte lucrări efectuate pe o perioadă de mai bine de zece ani. Ziua aceea a fost o zi de mare bucurie, o rugăciune puternică pentru noi, preoții slujitori, cât și pentru toți credincioșii orașului Pantelimon. Practic, astăzi a fost primul hram al bisericii cu biserica îmbrăcată în veșminte noi. Avem o catapeteasmă frumoasă, deși este foarte veche, datează din anul 1883, de când a fost construită biserica. De asemenea, icoanele Împărătești sunt cele originale. Sigur că trebuie să facem multe pentru biserică din punct de vedere administrativ, de înfrumusețare, dar cel mai mult trebuie să facem pentru Dumnezeu, să-L mărturisim prin credința noastră, prin faptele noastre și pentru aproapele nostru. Pe el trebuie să-l ajutăm, să-l mângâiem și să-l tămăduim așa cum Sfântul Mare Mucenic Pantelimon i-a tămăduit pe cei necăjiți, aflați în suferință. Iată, aceasta este latura noastră de apostolat social spre care suntem chemați. Fie ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre și să ne binecuvânteze pe toți”, a spus părintele paroh Adrian Tănăsoiu.

Fascinanta poveste a lăcașului închinat Sfântului Pantelimon

Biserica ocrotită de Sfântul Pantelimon este la fel de veche ca și satul Pantelimon, fiind construită la mijlocul secolului al XVIII-lea. Potrivit ­site-ului ­protoieriailfovsud.ro, „până în anul 1880 în Pantelimon a funcționat o biserică construită din lemn. Vechea biserică avea hramul Sf. Ierarh Nicolae și în ea slujeau preoții Voicu și Nae. Din cauza distrugerilor provocate de incendiul din anul 1880, biserica veche din lemn a fost dărâmată și prin contribuție publică a fost construită o altă biserică, din cărămidă. Reconstrucția s-a făcut după planurile arhitectului N. Berechet. Construcția noii biserici, tot cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, căreia mai târziu i s-a adăugat și cel al Sf. Pantelimon, a început în data de 27 iulie 1880, de Sf. Pantelimon, și s-a terminat în data de 29 mai 1883, de praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena, când a fost sfințită. Pe temelia vechii biserici de lemn, s-a clădit noua biserică din cărămidă, în formă de cruce, cu două turle, după modelul bisericilor construite în a doua jumătate a secolului al ­XIX-lea. De-a lungul timpului fundația bisericii a necesitat consolidări repetate din cauza terenului alunecos și nisipos. Reparații succesive au fost efectuate în anii 1903 și 1937. Cutremurul din anul 1940 a afectat grav structura de rezistență a bisericii și a provocat crăpături în ziduri. În 1942 au avut loc lucrări de restaurare generală. În anii 1958-1959 au avut loc alte lucări de reparație a bisericii. Au fost construite o nouă clopotniță din zid în locul celei vechi de lemn și o nouă capelă în cimitir. În anul 1984, după terminarea reparațiilor, biserica a fost din nou sfințită. Expusă în permanență cutremurelor și instabilității terenului, în anul 1994 au început noi lucrări generale de consolidare a fundațiilor și a zidurilor. În anul 2009 a fost refăcut, în totalitate acoperișul și tencuiala exterioară, iar în anul 2012 au fost înlocuite clopotele. Biserica adăpostește racla cu moaștele Sf. Pantelimon, care au fost strămutate de la biserica fostei mănăstiri Pantelimon, din curtea spitalului de pe insulă. Între anii 1958-1959 biserica a fost repictată de către pictorul Ion Taflan, fiind resfințită în anul 1965 de către episcopul Antim Târgovișteanul, vicar patriarhal. După consolidarea și restaurarea bisericii între anii 1994-1997, s-a pictat din nou biserica de pictorii Marcel Codrescu și Dan Gogu. La 6 septembrie 1998 biserica refăcută a fost resfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist.” Începând din anul 2007, părintele Adrian Tănăsoiu este parohul lăcașului de cult. Prin grija sa, în ultimii zece ani, biserica a fost extinsă și modernizată. S-a realizat restaurarea picturii, înnoirea catapetesmei și a altor lucrări de ansamblu.