Pădurea complexului Scroviştea, zonă na­turală protejată la nivelul UE, va fi trecută în gestiunea RA-APPS şi cons­tituită, prin de­ro­gare de la mai multe ­legi, ca fond de vânătoare pentru complexul de protocol al preşedintelui României, operaţiune efectuată şi de Guvernul Năstase, dar anulată în 2008. Acest fond cinegetic va fi atribuit în mod direct în gestiunea Regiei Pa­trimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), pentru o perioadă de zece ani, relevă un proiect de lege pregătit în acest sens şi încă neprezentat Guvernului.

Astfel, o supra­faţă de 2.562 hectare din fondul forestier al com­ple­xului Scroviştea, proprie­tate publică a statului, va fi trecută în administrarea RA-APPS prin derogare de la Codul Silvic, care stabileşte că fondul fo­restier trebuie administrat de Regia Na­ţională a Pădurilor-Romsilva. Fondul fo­restier va fi admi­nistrat printr-un ocol silvic care urmează să fie constituit tot prin derogare de la lege în ceea ce priveşte suprafaţa minimă de cons­tituire în regiunea de câm­pie, aceeaşi derogare urmând să fie aplicată şi pentru constituirea pădurii ca fond cine­getic.