Nu-ți declari veniturile, ești bun de plată!

Persoanele fizice şi firmele care nu îşi declară veniturile impozabile, datorate statului, ce depăşesc cuantumul de 50 lei,  vor fi obligate să achite o „penalitate de nedeclarare” de 0,06%, pe zi. Această penalitate va fi majorată cu 100%, dacă datoria rezultă din acte de evaziune constatate de către organele judiciare.

Penalitatea de 0,06%, pe zi, reprezentând sancţiunea pentru nedeclararea sau declararea incorectă, în declaraţii de impunere, a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale datorate şi stabilite ulterior de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, va trebui achitată începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, respectiv a diferenţelor de obligaţii fiscale constatate de administraţia fiscală, prin inspecţie fiscală, menționează noul proiect al Codului Fiscal.

Persoanele fizice şi firmele care vor plăti această penalitate de nedeclarare nu vor fi scutite de achitarea dobânzii aferente datoriilor. Dacă datoria va fi stinsă prin plată sau compensare, ori este eşalonată la plată, cuantumul penalităţii va fi redus doar cu 50%, nu cu 75%, cum era în proiectul iniţial.

Care sunt excepțiile

Organul fiscal nu va impune penalitatea de nedeclarare dacă suma de plată este mai mică de 50 lei. De asemenea, penalitatea de nedeclarare nu va fi aplicată dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organele de inspecţie fiscală, prin decizii de impunere, rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale, potrivit interpretării administraţiei fiscale, cuprinsă în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii.

Mediul de afaceri contestă măsura

În urmă cu un an, când Guvernul a încercat să introducă această penalitate, reprezentanţii mediului de afaceri au reclamat că această penalitate de nedeclarare urmează să fie introdusă tocmai cu scopul de a compensa eventualele pierderi bugetare generate de reducerea dobânzii de întârziere la 0,02%. Ei au reclamat faptul că un contribuabil va risca să achite penalităţi de întârziere, dobânzi de întârziere, dar şi penalitatea de nedeclarare, care poate ajunge până la 100% din suma nedeclarată în caz de evaziune fiscală şi au cerut ca această penalitate de nedeclarare să fie eliminată în totalitate din proiect.

„Această măsură este menită să ajute la obţinerea unui nivel mai mare de conformare (depunerea de declaraţii fiscale corecte, în termen, şi plata sumei corecte, atunci când este datorată), cu impact direct în combaterea evaziunii fiscale. Totodată, prin aplicarea acestei măsuri, se instituie un tratament diferenţiat între contribuabilii care au un comportament corect, de bună-credinţă (contribuabilii care declară corect sumele datorate), şi contribuabilii care acţionează cu rea-credinţă (contribuabilii care îşi diminuează obligaţiile fiscale depunând declaraţii incorecte sau nu declară obligaţiile fiscale deşi aveau această obligaţie)”, se afirmă în proiectul de Cod fiscal.