Registrul agricol se va întocmi de către primării, în format electronic. El mai poate fi întocmit pe  hârtie numai până la sfârșitul anului viitor. Per­soanele fizice și juridice vor fi obligate să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol, în următoarele perioade:

5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin;

 

1-31 mai, pentru datele privind modul de fo­lo­sință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor, în anul agricol respectiv; Toate persoanele vor avea obligația să declare datele pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării. Cei care refuză să furnizeze aceste informații sau întârzie să o facă vor fi amendați.