Persoanele care au obiecte de artă, bijuterii şi metalele preţioase de peste 100 de grame, blănuri, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare sau obiecte de colecţie nu pot primi ajutoare sociale, a anunţat Ministerul Muncii.

Guvernul a aprobat pro­­iectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea norme­lor metodologice de aplicare a prevederilor pri­vind venitul minim garantat, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi alo­caţia pentru sus­ţinerea familiei.

Ministerul Muncii pre­ci­zează, într-un comunicat de presă, că actul normativ simplifică procedura de acordare a ajutoarelor sociale şi rămâne o singură listă de bunuri care duce la excluderea solicitanţilor de la acordarea de ajutor social.

Beneficiarii nu pot să mai deţină bunuri de lux şi sunt obligaţi să-şi plătească impozitele locale, care sunt cele prevăzute de articolul 248 literele a-c din Legea 571/2003 privind Co­dul Fiscal, res­pectiv impozitul pe imobile, terenuri şi autovehicule. Beneficiarii de venit mi­nim garantat, care vor ieşi din plată pentru că nu şi-au plătit impo­zitele nu mai pot fi obligaţi să muncească în folosul comunităţii, potrivit sursei citate.