Lansat pe 4 august 2016, programul guvernamental care își propune să îi reunească pe toţi cei dornici să aducă o îmbunătățire a calității serviciilor publice în mediul online a fost primit într-o manieră pozitivă de către specialiști din industria IT și din mediul antreprenorial atât din țară, cât și din străinătate.

În mai puţin de două săptămâni de la lansare, 1.070 de persoane s-au înscris pe platformă și și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la proiecte open-source de guvernare electronică. De asemenea, 40 de companii și-au exprimat interesul de a susține programul și de a deveni partenere ale Cancelariei Prim-Ministrului pentru a dezvolta platforme informatice în serviciul cetățenilor.

 

Din cele peste 1.000 de persoane înscrise, cei 10 bursieri precum și contributorii pentru fiecare proiect vor fi selectaţi de către o comisie de specialiști IT – în baza unor criterii meritocratice și în funcție de propunerile candidaților. Dat fiind interesul ridicat pentru acest program, responsabilitatea privind alegerea proiectelor, voluntarilor și bursierilor este crescută. Pentru a asigura un proces transparent și echitabil pentru persoanele interesate, comunitatea IT va fi implicată în procesul de luare a deciziilor. În ceea ce privește selecţia proiectelor, un accent deosebit va cădea asupra impactului pentru cetățeni și a fezabilității propunerilor transmise.