Centrul Judeţean APIA Ilfov  informează fermierii că, începând cu data de 16.10.2013, a demarat procesul de autorizare pentru plata în avans pentru fermierii care au depus cerere de subvenţie pe suprafaţă, Campania 2013.

La CJ APIA Ilfov s-au efectuat toate controalele administrative şi au fost autorizați pentru plata în avans circa 3033 de fermieri din cei 3176 fermieri care au depus cerere. 99 fermieri sunt blocaţi la plată deoarece au fost eşantionaţi la controlul de iarnă (GAEC1), iar 44 de fermieri sunt cu decizii negative deoarece au depus cereri neeligibile de plată

De asemenea APIA Ilfov informează fermierii care deţin exploataţii de bovine şi nu au cotă de lapte, conform Ordinului nr 83/24.02.2009, cu modificările ulterioare, producătorii de lapte care au început activitatea în cursul anului de cotă 2013 – 2014, au vândut direct şi /sau livrat lapte minimum două luni înainte de depunerea cererii, deţin minimum două vaci de lapte la data începerii activităţii, pot solicita acordarea de cotă din Rezerva naţională pe bază de cerere – tip, care se depune, între 1octombrie – 30 noiembrie 2013, la Centrul judeţean al APIA pe raza căruia funcţionează exploataţia.Cantitatea minimă solicitată este de 1000 kg. lapte.

Acordarea de cotă din Rezerva naţională se poate face pentru ambele tipuri de cotă, vânzări directe şi / sau livrări.

Pentru detalii referitoare la condiţiile de acordare de cotă din Rezerva naţională vă rugăm să vă adresaţi Centrului judeţean Ilfov.

1,4 lei/litru, sprijin pentru ­motorina din agricultură

Cererile prealabile pe 2013 se depun până în 13 decembrie. Persoanele fizice au obligaţia ca în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale. Pentru aceasta vor prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. În caz de neprezentare în termen, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.

Cererea de acord prealabil se depune la Centrul Județean APIA Ilfov. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare va fi emis în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii.

Ajutor pentru 410 milioane de litri

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităţilor maxime anuale aprobate. În cazul în care cantităţile de motorină, pentru care se solicită plăţi, depăşesc cantităţile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele.

Cantitatea totală maximă estimată este de 410 mil. litri. 367 mil. litri sunt repartizați pentru sectorul vegetal, 40 mil. litri pentru sectorul zootehnic şi 3 mil. litri pentru sectorul îmbunătăţiri funciare.

Ajutorul se acordă pentru ultimele 3 luni din 2013 şi trim. I, II, III din 2014. Acciza redusă este 21 euro/1.000 litri. Ajutorul de stat este de 309,395 euro/1.000 litri, respectiv 1,399 lei/litru, la cursul de schimb pentru accize din 2014, de 4,4485 lei/euro.