Deşi nu este campanie electorală

Oraşul Buftea a găzduit, pe 31 mai, o întâlnire între reprezentanţii comunităţilor de romi, politicienii aleşi în Parlamentul României, autoritatea locală şi organizaţiile non guvernamentale. Ideea întâlnirii? Cunoaşterea “actorilor” care pot oferi informaţii şi pot găsi soluţii concrete în rezolvarea problematicii complexe a populaţiei rrome din Ilfov.

Cine sunt actorii discuţiei?

Politicienii aleşi în Colegiul 4 Ilfov, senatorul PNL Nicolae Nasta şi deputatul Eduard Hellvig, secretarul general al PNL, au, amândoi, atât responsabilităţi politice faţă de cei care i-au ales, dar şi o bună cunoaştere personală a problematicii rromilor. Senatorul Nicolae Nasta provine din localitatea călărăşeană Budeşti unde 95% din populaţie este romă, iar Eduard Hellvig s-a ocupat încă din 1995 de aducerea la lumină şi luarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea vieţii rromilor.

Uniunea Naţională a Comunităţilor de rromi (UNCR) a luat fiinţă pentru a urgenta dezvoltarea, modernizarea şi responsabilizarea comunităţilor tradiţionale de rromi prin organizare intracomunitară în parteneriat cu autorităţile publice locale. Comitetul de conducere – preşedintele Florin Motoi, vicepreşedintele Delia Mădălina Grigore (lector de literatura şi cultura rromani la Universitatea Bucureşti, doctor în arte vizuale cu specialitatea etnologie) şi secretarul general, Mihai Neacşu (absolvent de Sociologie şi Asistenţă Socială) – a fost prezent în sală şi la dezbateri împreună cu preşedintele fialialei judeţene Ilfov a UNCR, Octavian Motoi. 

UNCR este cea care a solicitat organizarea unei astfel de întâlniri, iar preşedintele Florian Motoi, în calitatea sa de cel mai respectat Krisinitor (judecător de pace) în comunităţile tradiţionale de rromi, a solicitat ca mediator între părţi organizaţia non profit NDI.

Institutul Naţional De­mocrat pentru Relaţii Internaţionale (NDI), a cărui misiune este de a consolida şi promova democraţia în lume, a fost reprezentat de directorul executiv, Alice Pop. NDI derulează în mai multe ţări un program de participare politică a rromilor, program care acţionează pe principiul că profesionalizarea reprezentanţilor etniei rome contribuie la creşterea eficienţei abordării problemelor comunităţii rrome.

Primarul oraşului Buftea, Gheorghe Pistol este implicat de mulţi ani în rezolvarea problematicii comunităţii rrome, cu atât mai mult cu cât din 2009 filiala judeţeană UNCR şi filiala locală Buftea au avut sediu comun în Primăria Buftea, sediu care a devenit birou de lucru pentru soluţionarea problemelor rromilor, aşa cum ne este explicat. Extrem de buna cunoaştere a comunităţii de rromi pe care primarul Gheorghe Pistol o are, a dus la demararea la şcolile 1 şi 4 a unui proiect pentru introducerea limbii rromani şi a unui proiect «A doua şansă». De asemenea, primarul Gheor­ghe Pistol şi Consiliul local Buftea sunt implicaţi în proiectul «Gipsy Village», prin care se doreşte crearea unui Muzeu al Culturii şi Civilizaţiei Rrome.

Discuţii…

Într-o ordine aleatorie aici, fiecare dintre părţile invitate şi-a argumentat punctul de vedere.

Deputatul Eduard Hellvig a declarat că problemele rromilor nu sunt doar ale comunităţii lor, ci ale întregii societăţi şi a subliniat paşii importanţi care s-au realizat în discutarea problematicii populaţiei rrome din anul 1990 încoace. Subliniind că nu sunt şanse de reuşită dacă fiecare dintre părţi vede numai de pe partea lui, Eduard Hellvig a menţionat primul său seminar pe problematica rroma, organizat în 1995, întrunire la care nu au fost atunci nici măcar 10 persoane, faţă de întâlnirea de la Buftea unde sala de şedinţe a primăriei a fost plină. «Ca etnic amestecat, eu am înţeles foarte bine cu ce se confruntă populaţia romă, şi mă refer la stigmatizare din partea întregii societăţi şi la frica de a-ţi declina adevărata identitate. Vă stau la dispoziţie oricând» a spus Eduard Hellvig. Politicianul ales a propus un parteneriat de colaborare directă cu UNCR, parteneriat care să se materializeze, într-o primă fază, prin desemnarea de către Uniunea a unui reprezenant al rromilor ilfoveni care să activeze voluntar pe lângă cabinetul parlamentar de la Buftea, pe care acesta îl ocupă alături de senatorul Nicolae Nasta.

Readucând în atenţia participanţilor programul de mediere sanitară pentru femeile rrome, care se desfăşoară la Consiliul Judeţean Ilfov, senatorul Nicolae Nasta a precizat că, deja prin acest program, 10 persoane au fost calificate şi acesta este un punct favorabil pentru rromi. Bun cunoscător al obiceiurilor şi tradiţiilor populaţiei rrome, Nicolae Nasta a vorbit despre incredibilul sistem imunitar pe care îl au copiii rromi iar această stare de sănătate excepţională trebuie valorificată prin implicarea copiilor în sport. «Nu s-a evidenţiat încă tot potenţialul pe care rromii îl au, calitatea nativă a copiilor rromi de a fi rezistenţi este una, iar implicarea în muzică, nu mai vorbesc. Dacă ne dorim, este clar că vom reuşi, important este cu ce vine fiecare din comunitatea pe care o reprezintă, pentru că ştiţi mai bine decât noi ce vă trebuie», consideră Nicolae Nasta.

În acest context, Mihai Neacşu, secretarul general al UNCR a amintit că Guvernul a aprobat în 2001 o «Strategie de îmbunăţăţire a situaţiei rromilor» pentru care, astăzi, UNCR este în renegociere. «Această strategie nu a avut nicioadată niciun leu de la bugetul de stat şi vă cerem sprjinul pentru ca această strategie să aibă un buget şi comunităţile locale să beneficieze de finanţare explicită».

La rândul său, preşedintele UNCR, Florin Motoi a subliniat că, în sfârşit, după 20 de ani există politicieni care nu mai trimit problemele comunităţii rrome înapoi în comunitate şi a spus că problema rromilor este a autorităţilor locale care, prin parteneriatul propus, pot să dezvolte proiecte integrate de găsire a unui loc de muncă pentru un părinte rrom pentru ca pruncul rom al acelui părinte să poată merge la şcoală.

…şi probleme concrete de rezolvat

Un mic «punct pe i» îi aparţine primarului de Buftea, Gheorghe Pistol.  Acesta, după ce a subliniat veselia celor 100 de copii rromi care s-au adunat într-un parc creat pentru ei, asociaţia sportivă cu 14 discipline unde copiii au acces gratuit la practicarea sporturilor pe care şi le doresc şi acordarea burselor sociale pentru copiii din familii cu probleme. Gheorghe Pistol a spus că, în acord cu membrii Consiliului Local Buftea, se acordă sume cuprinse între 1.500 şi 5.000 lei rromilor aflați în momente de restrişte, cum ar fi incendiul locuinţei sau o boală.

Ajutorul pe care primarul oraşului Buftea l-a solicitat pe lângă senatorul Nicolae Nasta a fost referitor la o iniţiativă par­­lamentară pentru punerea în proprietate a locuitorilor bufteni de origine romă. «Ne interesează punerea în proprietate pentru că fără aceasta, oamenii nu se pot branşa la utilităţi. Pe de altă parte, oamenii nu au niciun fel de act pentru pământ, nici măcar o chitanţă de mână şi, drept urmare, comisia de fond funciar de la Prefectură, nu poate primi dosarul respectivei persoane» a spus primarul Gheorghe Pistol.

Însă, primarul a punctat că şi din partea comunităţii rrome trebuie să existe colaborare. Gheorghe Pistol a explicat că primăria, aflată sub controlul Curţii de Conturi, are obligaţia de a plăti amenzile neplătite de populaţia rrome. «Orice amendă trebuie materializată într-un fel, pe noi, ca primărie ne doare să avem astfel de probleme şi vreau să materializăm amenzile în muncă în folosul comunităţii, în situaţia în care ele nu sunt achitate de cel care a primit amenda», a precizat Gheorghe Pistol.

Amintind că problema comunităţii rrome din Ciorogârla este un pod care ar facilita deplasarea, Eugeniu Lixandru din Ciorogârla, alături de Ion Ioniţă din Chitila şi Paul Matei din Buftea, au apreciat din punctul de vedere al filialelor locale ale UNCP deschiderea politicienilor pe care îi aşteaptă pe teren în mijlocul lor şi a autorităţilor locale.  De aceea, următoarea întâlnire a fost stabilită cu senatorul Nicolae Nasta pentru ziua de 6 iunie la orele 11, la cabinetul parlamentar din Buftea.