La sediul Spațiului Public European, din București, s-a desfășurat, săptămâna trecută, în organizarea Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov (ADR BI) și în prezența directorului general al acesteia, Dan Nicula – seminarul de informare privind  elemente ale POR 2014-2020.

Ordinea de zi a avut ca teme de dezba­tere Aplicația IT – MySMIS – care facilitează schimbul electronic de informații între beneficiari și autoritățile cu atribuții în gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții (o scurtă prezentare și oferirea de explicații de către Dragoș Vlad, din partea Ministerului Fondurilor Europene) și prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale. În sală s-au aflat reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Dezvoltării și ai autoritășilor locale.

 

Tutorial pentru MySMIS

Pentru primul punct, Dragoș Vlad a anunțat lansarea de către Ministerul Fondurilor Europene a unui tutorial video care descrie funcționarea noului sistem MySMIS, prin care potențialii beneficiari din România vor putea să solicite banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Acesta descrie pas-cu-pas procedura de depunere a cererii de finanțare pentru un proiect (fictiv) în Programul Operațional Asistență Tehnică, însă principiile de baza sunt valabile și pentru liniile de finanțare destinate firmelor sau ONG-urilor, în Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Uma­ne, Programul Ope­ra­țional Competitivitate, Programul Operațional Regional etc.

Sistemul MySMIS 2014-2020 va fi disponibil la adresa https://2014.mysmis.ro, activ permanent, iar noile apeluri vor fi disponibile direct în aplicație.

Aproape 300 de milioane de euro pentru eficiență energetică în București – Ilfov

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon (cu prioritățile de investiții 3.1 sprijinirea eficienței energetice în sectorul clădirilor rezidențiale (3.1.A) și a celor publice (3.1.B) și 3.2 – promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană, are o alocare financiară pentru București – Ilfov de 299,99 milioane de euro (224,63 milioane de euro contribuție UE + 56,16 milioane de euro de la bugetul de stat + 19,2 milioane de euro -rezerva de performanță, care va fi alocată începând cu 2019. Pentru apelul 3.1.A – unde depunerea de proiecte începe pe 16 mai a.c., la ora 10.00 (și se încheie pe 16 noiembrie 2016), alocarea pentru București – Ilfov este de 83,46 milioane de euro (fonduri europene și bugetul de stat). Solicitantul poate fi orice Unitate Administrativ-Teritorială (UAT) din mediul urban și sectoare ale municipiului Bucureşti, trebuie să existe contract între acea UAT și fiecare asociație de proprietari beneficiară și, obligatoriu, minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente trebuie să fie de acord cu lucrările de reabilitare.

 

Criteriile de eligibilitate sunt: bloc construit în perioada 1950-1990, regim minim de înălţime P+2, expertizat tehnic și neîncadrat în clasa I de risc seismic, neclasat/ sau în curs de clasare ca monument istoric. Se poate aplica și pentru blocurile care au lucrările începute, (contractul de lucrări a fost încheiat după 1.1.2014 ) dar care nu au fost finalizate fizic, iar perioada de implementare a activităților proiectului nu trebuie să depășească 31 decembrie 2023.