Ministerul Agriculturii a lansat portalul pe care vor fi postate anunţurile de vânzare a terenurilor agricole.

Deocamdată, pe portalul denumit „Vânzare-cumpărare terenuri agricole” nu a fost postat niciun anunţ de vânzare. Singura secţiune a portalului care a fost completată cu informaţii este cea de legislaţie. Prin urmare, pe acest portal se vor regăsi toate ofertele de vânzare a terenurilor agricole din extravilan din România. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, vânzătorul are obligaţia de a înregistra oferta de vânzare la primăria de pe raza unităţii teritoriale unde se găsește terenul. La rândul lor, autorităţile locale trebuie să transmită cererea, în termen de 3 zile lucrătoare, la aparatul central din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Oferta va fi publicată pe site-ul ministerului timp de 15 zile lucrătoare. 

Atribuţiile Ministerului Agriculturii

a) asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;

b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege;

d) emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;

e) înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi;

f) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit.