Ministrul Agriculturii a emis un Ordin pentru aprobarea listei cu produse de protecţie a plantelor autorizate, care vor putea fi aplicate prin pulverizare aeriană. Potrivit legislaţiei în vigoare, pulverizarea aeriană a pesticidelor este interzisă. Totuşi, ea poate fi permisă în cazuri speciale în condiţiile în care se respectă anumite cerințe, care pot fi consultate pe site-ul MADR. De asemenea, Ministerul Agriculturii a făcut publică și o listă cu 9 produse de protecția plantelor, care pot fi aplicate prin pulverizare:

● BISCAYA 240 OD (substanță activă – tiaclorid);

● DECIS 25 WG (deltametrin);

● FALCON 460 EC (triadimenol+tebuconazol+spiroxamina);

● FOLICUR SOLO 250 EW (tebuconazol);

● NOMINEE 400 SC (bispiribac sodiu);

● PROFILER 71,1 WG (fluopicolid+fosetil de aluminiu);

● ZANTARA 216 EC (bixafen+tebuconazol);

● KARATE ZEON (lambda-cihalotrin);

● DIMILIN 48 SC (diflubenzuron).