Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Ilfov informează producătorii de lapte, care au început activitatea în cursul anului de cotă 2014 – 2015, că pot solicita acordarea de cotă din Rezerva naţională pentru bovinele din exploataţie, pe bază de cerere – tip, conform ordinului nr. 83/24.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea se poate depune în două perioade, între datele de 1iunie – 31 iulie şi 1 octombrie – 30 noiembrie, în funcţie de data începerii activităţii, la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia funcţionează exploataţia. De asemenea, pot beneficia de cotă suplimentară din Rezerva naţională şi producătorii care şi-au depăşit cota deţinută în anul precedent de cotă( 2013/2014), pe bază de cerere – tip, care se depune la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia funcţionează exploataţia, până la data de 31 iulie a.c. Acordarea de cotă din Rezerva naţională se poate face pentru ambele tipuri de cotă, livrări şi/sau vânzări directe. De asemenea, în cererile unice de plată a fost solicitată o cantitate de 10.775,256 tone, pentru cota de lapte.

Pentru detalii cei interesați se pot adresa CJ APIA Ilfov. 

 Bilanț privind Măsura 215 și ANT în zootehnie, în Ilfov

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Ilfov informează, că în data de 30.06.2014, s-a încheiat perioada de depunere a Cererilor de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachet a) – Porcine – anul I – sesiunea III  şi pachet b) – Păsări – anul I – sesiunea II astfel:  în cadrul pachetului a) – Porcine – anul I – sesiunea III,  s-au depus 3 cereri pentru ajutor,  cei 3 beneficiari solicitând  suma de 679.941,90 euro;  în cadrul pachetului b) – Păsări – anul I – sesiunea II, s-a depus o singură cerere, un beneficiar solicitând  suma de 124.972,72 euro.

Referitor la cererile unice pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic,  la speciile bovine şi ovine/caprine 2014, APIA Ilfov precizează că, pâna la data de 20.06.2014,  termenul limită de depunere,  au fost înregistrate 403 cereri de plată,  pentru 32.488  capete animale,  după cum urmează: bovine –  4.011 capete, ovine –   20.973 capete, caprine –  7.504 capete.