Comuna Mogoșoaia este prima localitate din județul Ilfov care și-a propus să finalizeze, în totalitate, cadastrarea terenurilor extravilane și intravilane, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Aproximativ 2.700 de imobile, ce acoperă o suprafață de 870 de hectare de teren intravilan și 1.757 de hectare de teren extravilan, așteaptă să fie ”puse în ordine” de specialiștii topografi de la „Geo Topo” și cei ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov care vor verifica aceste lucrări și vor întocmi extrasele de carte funciară.

Articol apărut în nr. 347 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

cadastrarea

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), care a demarat în 2015, își propune ca în toate localitățile din România, până în anul 2023, toate proprietățile să fie înscrise în Cartea Funciară fără nicio cheltuială din parte posesorilor acestora. Aceeași gratuitate va exista și pentru dezbaterile succesorale. În prima etapă, cea denumită „pilot”, au fost incluse 63 de localități din România, printre care și 3 comune ilfovene: Copăceni, 1 Decembrie și Clinceni, care vor fi cadastrate în totalitate.

Primăria Mogoșoaia, prin primarul Paul Precup, a înțeles oportunitatea oferită de PNCCF și a decis să aloce fondurile necesare pentru cofinanțarea efectuării cadastrării tuturor proprietăților din întreaga comună. Prin urmare, în urma procedurii de achiziții organizate de administrația locală, au început efectiv lucrările și colectarea de acte. Lucrarea din comuna Mogoșoaia se execută din bugetul local al comunei, iar după finalizarea contractului, ANCPI va efectua o decontare parțială a cheltuielilor efectuate, în valoare 60 de lei per carte funciară nou deschisă. Scopul principal este aducerea în evidențele oficiale ale statului a tuturor proprietăților, cu situația tehnică și juridică la zi, precum și eliminarea oricăror neconcordanțe, suprapuneri sau erori din cadastrul sporadic.

La Mogoșoaia, măsurătorile se vor finaliza în luna iulie

Măsurătorile topografice au început în comuna Mogoșoaia în luna aprilie, iar acțiunea este programată să fie încheiată până la sfârșitul lunii iulie 2017. Executantul lucrărilor este societatea comercială SC GEO TOPO SRL, iar întreaga acțiune se va finaliza după un an și șase luni. În aceste condiții, după finalizarea tuturor măsurătorilor, în următoarele luni, vor avea loc întâlniri cu proprietarii și, totodată, vor fi colectate actele de la primărie și proprietari, ocazie cu care se va discuta efectiv cu aceștia pentru verificarea actelor de proprietate și legalitatea lor. Va urma o perioadă de 60 de zile de afișare publică, în care proprietarii trebuie să ia la cunoștință și să se exprime dacă sunt de accord cu lucrările prestatorului de servicii cadastrale. În cazul unor obiecții, proprietarii pot întocmi o cerere de rectificare, în care să-și motiveze solicitarea, iar comisia Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov va soluționa contestația după terminarea perioadei de afișare.

Dacă obiecțiile se confirmă, se face rectificarea. În caz contrar, contestația este respinsă, dar proprietarul mai are calea de a ataca decizia în Justiție.

Cum se face cadastrarea sistematică și beneficiile acestui proces

Așadar, prin efectuarea cadastrării sistematice, în cadrul PNCCF se va realiza înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților, eliberarea gratuită a certificatelor de moștenitor, precum și înregistrarea domeniului public/privat al UAT și al statului român.

În primă instanță, obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și carte Funciară a imobilelor situate în extravilan, lucrările fiind demarate de unitatea administrativ-teritorială la nivel de sector cadastral. Toate unitățile administrative teritoriale au avut șansa de a intra în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, de a încheia contracte de finanțare cu ANCPI/OCPI pentru achiziția de lucrări de înregistrare sistematică și au putut beneficia de acest program. Suma alocată în anul 2016 a fost de 135.000 lei pentru fiecare UAT, reprezentând 2.250 de imobile. În acest program se încadrează în principal și cu prioritate terenurile (imobilele) care se află în extravilan. În situația în care UAT-ul nu are teren situat în extravilan, lucrările pot fi realizate la nivel de sector cadastral intravilan. UAT-urile au, totodată, posibilitatea să finanțeze lucrări de cadastrare pe sectoare cadastrale care cuprind atât imobile din extravilan, dar și în intravilan.

Dacă însă reprezentanții unei UAT consideră oportun să extindă programul la nivelul întregului UAT, contractând lucrări de înregistrare sistematică de pe extravilan și pentru intravilan, pot apela în cadrul acestui program la opțiunea de a cofinanța aceste lucrări alături de ANCPI/OCPI. O astfel de decizie a fost luată de administrația comunei Mogoșoaia, iar lucrările, cum arătam mai sus, se află în plină desfășurare.

IMPORTANT! Conform legii, primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să înștiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru și anume: să permită accesul pe proprietate a prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor!