Primăria Municipiului București demarează, pe 6 iunie 2017, lucrările de  reabilitare a colectoarelor principale de canalizare (A0 și B0), în cadrul proiectului “Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta), în Municipiul București – Etapa II”.

Contractul de proiectare și execuție lucrări a fost semnat pe 3 mai 2016, fiind finanțat prin Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Lucrările presupun reabilitarea colectoarelor A0, pe o lungime de 6.208 m, respectiv realizarea unui tronson nou cu o lungime de 414 m și reabilitarea colectoarelor B0 pe o lungime de 5.178 m, între Podul Ciurel și Podul Mihai Bravu, în scopul:

  • reducerii nivelului de infiltrații în rețeaua de canalizare și creșterii capacității de transport a tronsoanelor reabilitate, cu influență benefică asupra mediului și sănătății populației, prin diminuarea riscului producerii de inundații în zonele istorice ale Municipiului București;
  • eliminării riscului de prăbușire, dată fiind vechimea acestora. Unele porțiuni prezintă în momentul de față un risc ridicat de prăbușire, construcția acestora datând de la începutul anilor 1900;
  • reducerii gradului de diluție pemtru apa uzată care intră în Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina, eficientizând în acest mod costurile de operare și întreținere ale stației.

Finalizarea acestor lucrări este prevăzută pentru luna noiembrie 2018.

Valoarea acestui contract este de 63.799.648,46 lei, fără TVA, fiind atribuit, în urma procedurii de achiziție publică, Asocierii Tahal Consulting Engineers Ltd. – Triada Prod Impex SRL, reprezentată de Tahal Consulting Engineers Ltd, în calitate de lider de asociere.

Soluția proiectată în cadrul contractului asigură reabilitarea structurală a colectoarelor A0 și B0, în scopul reducerii infiltrațiilor și îmbunătățirii capacității hidraulice de transport pentru apele uzate. Tipurile de lucrări de reabilitare a colectoarețor considerate în soluția proiectată includ metode precum:

  • Reabilitarea prin torcretare (6 tronsoane în lungime totală de 3.668 m);
  • Reabilitarea prin relining (8 tronsoane în lungime totală de 4.919 m);
  • Reabilitarea prin etanșarea rosturilor (7 tronsoane în lungime totală de 2.799 m);
  • Microtunelare (pipe jacking) pentru colectorul nou (1 tronson în lungime de 414 m).

Primăria Capitalei anunță că au fost emise autorizațiile de construire pentru tronsoanele care vor fi reabilitate prin metoda de torcretare, urmând a începe execuția lucrărilor pentru primele două tronsoane:

  1. A04 – între Str. Eroii Sanitari și stația de metrou Izvor;
  2. A05 – în dreptul stației de metrou Izvor.

 

Lucrările pot determina apariția unor modificări locale ale condițiilor de trafic rutier, zgomot suplimentar, precum și unele elemente perturbatoare în peisaj (precum delimitări ale șantierelor în lucru, echipamente tehnice diverse, materiale rezultate din demolări/excavații, alte deșeuri). Acest impact va fi limitat atât în spațiu, cât și în timp, cea mai mare parte din lucrări realizându-se în interiorul colectoarelor de canalizare.