Comuna Tunari, județul Ilfov, a anunțat lansarea proiectului cu titlu ”Tablete școlare și echipamente pentru învățământ online” proiect cod SMIS 144170, depus în cadrul Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apel 2.

Proiectul se derulerază pe o perioadă de 9 luni, începând cu data semnării contractului de finanțate cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, respectiv 21.07.2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea desfășurării activităților didactice la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Tunari, județul Ilfov, prin dotarea acestora cu infrastructura IT necesară pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educational atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2.

Proiectul are printre principalele rezultatele, următoarele:

– 91 de tablete pentru uz școlar pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Tunari, județul Ilfov;

– 38 de laptopuri pentru desfășurarea activităților didactice în sistem online;

– 15 echipamente/dispozitive electronice de tipul camera web pentru susținerea activităților online;

– 15 echipamente/dispozitive electronice de tipul Sistem All In One pentru susținerea activităților online;

– 10 echipamente/dispozitive electronice de router wireless pentru susținerea activităților online;

– 15 echipamente/dispositive electronice de tipul tablă interactivă pentru susținerea activităților online.

Valoarea totală a proiectului este de 493.161,37 lei din care 394.529,10 lei valoare nerambursabilă FEDR.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Informații suplimentare despre acest proiect se pot obține de la sediul Primăriei comunei Tunari din str. Mihai Eminescu, nr.1, județul Ilfov, la telefon 021.267.53.10 sau e-mail contact@primaria-tunari.ro, persoana de contact Coca Codreanu, Manager Proiect.