Moartea ne-a fost dată ca mijloc de reducere la cel mai josnic grad de viaţă pentru despărţirea noastră de Dumnezeu. Din iubire pentru noi, Hristos Domnul S-a întrupat şi S-a jertfit, primind moartea de bună voie ca mijloc de biruinţă, de ridicare a noastră din robia păcatului. Iisus putea evita moartea pentru că El era fără de păcat. Dar a cceptat-o pentru a o învinge.