La recenta şedinţă a Ligii primarilor, care a avut loc la Chiajna, după cum Jurnalul de Ilfov a relatat, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov, medicul stomatolog Dănuţ Crăciun a ridicat problema ritmului lent cu care se înfiinţează cabinetele medicale şcolare. Am aprofundat subiectul pentru că ceva, undeva, nu este în regulă.

Înainte de începerea şcolii

Printr-o adresă către consiliile locale ilfovene şi spre ştiinţa medicilor de familie trimisă în data de 9 septembrie, Direcţia de Sănătate Publică Ilfov atrage atenţia că, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1668 din 2011 referitor la  aprobarea Metodologiei privind examinarea stării  de sănătate a preşcolarilor şi elevilor, acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în şcoli sau grădiniţe, asistenţa medicală se realizează prin medicii şi medicii dentişti din localităţile respective, sau din localităţile apropiate. Solicitarea este în concordanţă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 cu modificările ulterioare. În consecinţă, având în vedere situaţiile constatate de inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică, în care nu au fost asigurate de către medicii de familie serviciile de medicină preventivă – efectuarea triajului epidemiologic, efectuarea imunizărilor din cadrul campaniilor şcolare de vaccinare – în unităţile de învăţământ fără cabinete medicale şcolare, DSP roagă primarii şi medicii de familie să ia măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale preventive de către medicii de familie din localitate.

Şi, pentru ca triajul epidemiologic atât de necesar la începerea şcolii să aibă loc, DSP roagă (a doua oară în aceeaşi adresă) consiliile locale ca şcolile şi grădiniţele fără cabinete medicale şcolare să fie arondate la medicii din localitate şi să se încheie contracte de medicii din fiecare localitate.

Era nevoie de cabinete medicale la şcoli?

Da, ne spune medicul Dănuţ Crăciun pentru că s-a făcut o mare greşeală în trecut cu repercusiuni în viitor:  medicii şcolari, stomatologii şcolari au dispărut din instituţiile de învăţământ. „Aceşti specialişti ne dădeau o linişte tuturor, pentru că erau acolo două vârfuri de lance care făceau ca orice problemă medicală să fie rezolvată în faşă. De ce să nu tratăm gradual o problemă apărută? Un copil pe care îl doare burtica poate primi un Furazolidon de la medicul de la cabinetul şcolii şi apoi, dacă e mai grav, să sune la 112”, este de părere directorul DSP Ilfov.

Însă, medicii din localităţi nu au  participat decât sporadic şi numai în anumite localităţi la triajul epidemiologic, iar participarea lor a fost inexistentă şi din cauza unor vicii legislative.  Desigur că sunt la mijloc şi nişte inad­vertenţe sociale, însă, în 2013, în faţa pericolului râiei sau al păduchilor, mai funcţionează jurământul lui Hippocrate?

„Cert este că, la ora actuală, există un ordin de ministru care zice să avizăm noi cabinetele medicale din unităţile de învăţământ, iar acestea trebuie înfiinţate de consiliile locale fără a fi necesară aprobarea Ministerului Sănătăţii. Organizarea, spaţiul, dotările se fac de către consiliul local şi autorizarea sanitară se fac de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană”, precizează dr. Crăciun.

Cu toate acestea, primarii întâmpină greutăţi…

Aşa cum povesteşte cu amărăciune directorul Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov, primarilor nu le este la îndemână să aplice legea în cazul înfiinţării cabinetelor şcolare. „Motiv pentru care, iată, primarul comunei 1 Decembrie, având în vedere că nu a găsit răspuns la medicii din localitate, a angajat  o firmă, a făcut triaj epidemiologic şi a rezolvat treaba. Având hotărâre de consiliu local, acţiunea a fost perfect legală şi nici măcar Curtea de Conturi nu poate ataca hotărârea. Dar nu aceasta este soluţia”, spune medicul Dănuţ Crăciun.

DSP către Ministerul Sănătăţii

Dificultăţile din teritoriu, de pe raza comunelor 1 Decembrie şi Dragomireşti Vale, l-au determinat pe medicul Dănuţ Crăciun să se adreseze Ministerului Sănătăţii. În adresa din 24 septembrie  scrie că, având în vedere, adresa trimisă de primăria Dragomireşti Vale care comunică despre lipsa fondurilor bugetare pentru plata serviciilor pe care le-ar presta medicii de familie, în baza unor contracte şi ­luând în considerare şi solicitările numeroase primite de la conducerile unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov şi de la primării pentru asigurarea a asistenţei medicale prin angajarea de personal medico-sanitar pe posturi finanţate de Ministerul Sănătăţii, „vă rugăm să ne transmiteţi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii privind modalitatea de înfiinţare a unor noi cabinete şcolare şi sursa de finanţare a activităţilor de medicină preventivă în unităţile de învăţământ fără cabiete de medicină şcolară”.

În concluzie….

…până la găsirea unei căi de mijloc şi uneori chiar de dialog între primari şi medicii din localităţile lor, orice educatoare, învăţătoare sau profesoară ar fi bine să înveţe să tasteze cât mai rapid  numărul de urgenţă 112.