⬤ ISJ Ilfov, partener în alte două proiecte care urmăresc creșterea numărului tinerilor și adulților care se întorc în bănci, pentru a-și finaliza educația obligatorie

În Ilfov, au fost lansate săptămâna trecută, două proiecte, în oglindă, cu finanțare europeană, care oferă posibilitatea finalizării școlarizării obligatorii, prin programe reduse de ore. Beneficiarul celor două proiecte este Asociația Sf. Stelian, iar partenerii – în primul dintre ele (”Educația, o șansă continuă”) – Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și SBM Development Services, iar în cel de-al doilea (”Din nou la școală”) – Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și ALMA Vision.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 562, ediția print

Ambele proiecte beneficiază de o finanțare europeană de aproximativ 4 milioane de euro, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman și se vor derula, fiecare, pe o perioadă de 36 de luni. Prin intermediul acestora, 1.000 de copii și tineri din județul Ilfov vor beneficia de sprijin în vederea întoarcerii la școală și finalizării cursurilor prin programe de tipul ”A doua Șansă” (ADS). Fiecare dintre cei 500 de participanți/proiect va beneficia de o subvenție în valoare de 1.500 de lei/fiecare nivel de studiu finalizat, 1 pachet de rechizite în valoare de 59,50 de lei, dacă a participat la un nivel de studiu în cadrul programului, 1 pachet igie­nico-sanitar în va­loare de 77,35 de lei, dacă a participat la un nivel de studiu și/sau stagii de practică din cadrul pro­gramului și de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot par­cursul vieții.

Criteriile de încadrare în grupul țintă – aceleași în cazul ambelor proiecte – fac referire la tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depășit cu cel puțin patru ani vârs­ta corespunzătoare clasei neabsolvite, tineri care au un loc de muncă, cu vârs­ta cuprinsă între 16 și 24 de ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu, dar și adulți cu vârsta între 25 și 64 de ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu. Dintre cei 500 de de beneficiari/proiect – 125 sunt de etnie romă, 200 dintre ei frecventează învățământul primar și 300 – învățământul secundar inferior. 75 de beneficiari care au finalizat anul 4 secundar inferior participă la programe de calificare și dobândesc certificate de calificare profesională nivel 3.

Formarea cadrelor didactice

Tot grupuri țintă reprezintă și cele câte 420 de persoane din categoria personalului didactic preuniversitar (370 personal didactic și 50 – auxiliar) care vor beneficia, în cadrul celor două proiecte, de un program de formare continuă – ”Metode de prevenire a abandonului școlar” (60 de ore – 15 credite) și de următoarele programe de formare continuă specifice programului ”A doua Șansă” – ”consilier orientare profesională” – minimum 80 de ore și maximum 180 ore pentru care se pot acorda credite profesionale; ”formator” – 180 de ore; ”instructor preparator formare” – minimum 80 de ore și maximum 180 de ore.

Părăsirea timpurie a școlii predomină mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în situație de risc

Cele două proiecte răspund nevoilor specifice ale educației din unitățile de învățământ situate pe raza teritorială a județului Ilfov, respectiv 45 de unități de învățământ. Rata abandonului școlar a crescut, iar numărul cazurilor de abandon la ciclul gimnazial este mai mare decât la ciclul primar si liceu; cauzele pentru care elevii/tinerii părăsesc timpuriu școala fiind diverse, acestea având un puternic caracter individual. Spre exemplu, în Ilfov, părăsirea timpurie a școlii predomină mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în situație de risc, în special tineri din mediul rural, tineri ce provin din familii cu venituri modeste, romi și elevi care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala.

”Prin măsurile prezentate, care vor servi în final la creșterea numărului de tineri și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe ADS și programe de formare profesională, dar și îmbunătățirea competențelor persona­lului didactic din învăță­mântul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, se urmăreşte generarea unui efect pozitiv pe termen lung privind reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, a punctat inspector școlar general adjunct Cristina Ghiță. Aceasta a vorbit și despre înlăturarea barierelor impuse mai ales de reticența unor persoane adulte de a reveni în mediul școlii și de a-și relua studiile. ”Fiecare avem dreptul la o a doua șansă, iar prin aceste proiecte ne dorim să asigurăm accesul tuturor celor care au conștientizat importanța educației pentru dezvoltarea personală și integrarea pe piața muncii”, a concluzionat inspectorul școlar general adjunct.