Potrivit unui proiect de Cod Economic aflat în elaborare, cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar putea fi înlocuită cu un impozit de 10% pe venitul global al gospodăriilor. Venitul impozabil urmează să fie stabilit după ce din suma totală câștigată de membrii unei gospodării vor fi scăzute o serie de cheltuieli și acordate anumite deduceri.

Fiecare gospodărie va beneficia de un punctaj acordat în funcție de numărul membrilor de familie și de un plafon neimpozabil. Venitul anual global impozabil se stabilește după scăderea, din venitul anual, al acestui plafon neimpozabil. Conform formulei de calcul din proiect, stabilirea plafonului neimpozabil (Pn) aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei (P), 1.000 de lei și 12 luni ( Pn = P x 1.000 lei x 12 luni). Punctajul alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct (P = număr de puncte +1). Astfel, de exemplu, în cazul unei gospodării cu o singură persoană, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 lei/an.

Ajutor pentru copii, în cazul venitului global negativ

În situația în care venitul anual global ajustat este negativ, gospodăriilor în care se află copii minori li se va acorda un sprijin financiar de 1.600 lei/an pentru fiecare copil. Copiii care urmează cursurile obligatorii ale învățământului preuniversitar beneficiază de această sumă doar cu condiția ca absențele nemotivate să nu depășească 10% din totalul orelor de curs.

Ce deduceri se pot obține

Deducerile se acordă anual, în limita plafonului neimpozabil aferent unei luni. În cazul în care plafonul neimpozabil lunar variază, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile care se pot deduce sunt cele efectuate de către oricare dintre membrii gospodăriei, pentru aceștia sau pentru alți membri ai gospodăriei, justificate cu documente. Contribuția de sănătate plătită, prima de asigurare obligatorie pentru casă și mașină sau programele educaționale pentru copii precum before și after school sau grădinițe particulare, dar și abonamente la sala fitness, gimnastică, dans, alte activități sportive etc., urmează să fie deduse la calculul venitului impozabil.

Angajatorii vor plăti doar contribuțiile sociale ale angajatului

Pe de altă parte, angajatorii plătitori de venituri din salarii vor depune numai Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit. De asemenea, aceștia trebuie să transmită/elibereze fiecărui beneficiar de venit un document care să cuprindă venitul net realizat în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior. Impozitul pe venitul anual global de plată se achită în termen de 90 de zile de la data depunerii declarației de venit global.

Articolul a apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.348