O nouă propunere legislativă vine să reglementeze situația contribuabililor care nu-și declară și nu-și plătesc impozitul pe venit. Dacă proiectul va fi adoptat și pus î n aplicare, reprezentanții Administrației Financiare ar putea să intre în casele românilor să verifice personal situația fiscală încercând astfel, să recupereze sumele datorate de plătitori.

La astfel de controale ar putea fi supuse persoanele fizice. „Prin situație fis­­­cală personală se înțelege totalitatea drepturilor și a obli­gațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată”, specifică actul normativ. Dacă organele abilitate constată că persoana în cauză nu și-a îndeplinit toate obligațiile față de stat, va fi obligată să achite diferențele de impozit stabilite în urma verificării fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere. 

Poți amâna data inspecției 

Așadar, dacă vrei să fentezi statul și nu-ți  declari sau 

nu-ți plătești impozitul pe venit conform legii, vei primi comunicarea de verificare fiscală cu 60 de zile înainte. Ce te faci dacă nu ești acasă în ziua respectivă? Poți amâna data controlului fiscal printr-o solicitare scrisă care are la bază motive justificate. În acest caz, ulterior ți se va comunica data la care a fost reprogramată inspecția. Însă, amânarea o poți face o singură dată. Nu-ți face griji în privința divulgării informațiilor de către angajatul instituției. El va păstra confidențialitatea datelor furnizate de tine. Dacă ești medic, psihoterapeut, preot, avocat, consultant fiscal, expert contabil, notar public sau executor judecătoresc, poți refuza să furnizezi date de care ai luat la cunoștință în timpul exercitării activității tale. Trebuie să dai doar informațiile necesare clarificării și stabilirii situației fiscale.