De la 1 mai 2020, STB SA operează o nouă linie regional – R409, care funcționează între terminalele ”Bucur Obor” și ”Merii Petchii”. Traseul de dus – ”Bucur Obor” – ”Merii Petchii” are 48 de stații amplasate pe Șos. Colentina, Șos. Andronache, B-dul. Eroilor – oraș
Voluntari, Str. Ștefănești, DJ 200, DJ 184, comuna Moara Vlăsiei, DJ 101, DJ 101C, sat Lipia, DJ 101B, comuna Nuci, DJ 101, DJ 101C, DJ 101B. Pe traseul de întoarcere spre Capitală au fost amplasate 46 de stații (nemaiexistând cele 2 de pe Șos.
Andronache).