Din totalul persoanelor cu dizabilități, 97,7% (766.495 persoane) se află în îngrijirea familiilor și/sau trăiesc independent (neinstituționalizate) și 2,3% (18.032 persoane) se află în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități (instituționalizate) coordonate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin ANPD.

Cele mai mari rate ale persoanelor cu dizabilități se înregistrau în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Pe județe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilități se înregistrează în municipiul București (62.472 persoane), urmat de județul Prahova (37.136 persoane), iar cel mai mic număr se înregistra în județul Covasna (5.906 persoane).

Datele statistice arată că numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 69,11% din totalul persoanelor adulte cu dizabilități, iar din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 57,46% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (415.427
persoane) și 42,54% au peste 65 ani (307.596 persoane).

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta 36,91% din total (față de 36,07% la 31 martie 2016), cele cu handicap accentuat 51,66% (față de 52,24% la 31 martie 2016), iar cele cu handicap mediu și ușor 11,43% (față de 11,69% la 31 martie 2016).

Numărul instituțiilor publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități la 31 martie 2017 era de 450 (față de 441 la 31 martie 2016), dintre care: 389 rezidențiale (față de 384 la 31 martie 2016) și 61 nerezidențiale — de zi (față de același număr 57 la 31 martie 2016).

Aproximativ două treimi (59,13%) din instituțiile rezidențiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilități sunt centre de îngrijire și asistență (29,31%), având 6.604 de beneficiari, și locuințe protejate (29,82%), având 927 de beneficiari, aceștia reprezentând 41,76% din numărul total de 18.032 persoane aflate în instituțiile rezidențiale.

Un număr semnificativ de beneficiari există și în cele 67 de centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 5.936 persoane (32,92%).

Conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, republicată, tipurile de handicap sunt fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, boli rare, iar gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu și ușor.