Din 25 martie, fermierii interesați pot depune la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR – fosta APDRP) proiectele pentru Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole și Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Procedurile de accesare și depunere ale proiectelor au fost mult simplificate. Astfel, proiectele se pot depune online, a fost redus numărul de documente pe care beneficiarii trebuie să le prezinte, iar avansul primit va fi de 50% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile. De asemenea, a fost simplificată modalitatea de decontare a TVA. AFIR a creat o bază de date pentru achizițiile simple și nu se vor mai face vizite pe teren pentru validarea fiecărei cereri de plată. Proiectele care conțin achiziții simple vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor județene ale AFIR, iar cele care presupun achiziții complexe vor fi verificate, exclusiv, la nivelul Oficiilor Regionale. Au fost eliminate și riscurile de creare a condițiilor artificiale și vor fi organizate sesiuni anuale continue, cu evaluare lunară.

 Finanțare de 100%

Beneficiarii eligibili ai Submăsurii 6.1 sunt tinerii fermieri, Persoane Fizice Autorizate (PFA), care se instalează ca șefi unici ai exploatației agricole, dar și persoanele juridice (SRL, IMM)  în care se instalează un tânăr fermier, ca asociat unic sau acționar. Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul aceste submăsuri este de 100%. Sprijinul nerambursabil va fi de maxim 50.000 de euro și va fi acordat fermierilor sub formă de sumă forfetară, în două tranșe: prima tranșă este de 75% din valoarea totală și se acordă la instalare; a doua tranșă este de 25% și se dă într-un termen de 3 sau 5 ani de la primirea deciziei de finanțare. Tânărului fermier i se poate retrage fnanțarea dacă se constată că nu și-a îndeplinit corect planul de afaceri, comercializând o producție proprie de minim 20% din valoarea primei tranșe.

Prin Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agri­cole” fermierii pot primi aproape 205,777 mil. euro, împărţiţi astfel: sector vegetal: 72,022 mil. euro, sector zootehnic: 72,022 mil. euro, zona montană: 41,155 mil. euro, ferme de familie: 20,578 mil. euro.

 Punctaje necesare

Pragul minim de se­lecție a proiectelor este de 30 de puncte pentru Submăsura 4.1 – Modernizarea fermelor și de 25 de puncte pentru Submăsura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri.

 

Pragurile lunare de calitate sunt:

85 puncte (în perioada 25.03 – 30.04.2015);

75 puncte (în perioada 01.05 – 29.05.2015);

65 puncte (în perioada 01.06 – 30.06.2015);

55 puncte (în perioada 01.07 – 31.07.2015);

45 puncte (în perioada 03.08 – 31.08.2015);

35 puncte (în perioada 01.09 – 30.09.2015);

30 puncte pentru sM4.1 și 25 puncte pentru sM6.1 (în perioada 01.10 – 30.10.2015).