Rămasă fără circa 1.600 de contribuabili mijlocii, AJFP Ilfov a pierdut, în 2016, mai mult de jumătate din valoarea încasărilor, comparativ cu 2015, iar la bugetul de stat s-au strâns anul trecut, din Ilfov, doar 1.850,07 milioane lei, față de 3.655,55 milioane lei, în 2015

Ce-a de-a doua reuniune a Colegiului Prefectural Ilfov, din 2017, a avut pe Ordinea de zi prezentarea Raportului de performanță pentru anul trecut în activitatea Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Ilfov.

Carmen ISTRATE

Daniel Bogaciu, șef adjunct Administrație Colectare, a făcut referire, încă de la începutul dis­­cuțiilor, la obiectivele ANAF, și anume combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, precum şi a oricăror altor forme de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale; creşterea eficienţei şi dinamicii colectării concomitent cu reducerea, costului unui leu colectat; încurajarea conformării vo­luntare pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse, și aplicarea mecanismelor specifice trezoreriei privind administrarea finanţelor publice în plan teritorial.

În ceea ce privește realizarea indicatorilor de per­formanță, s-a vorbit despre contextul în care aproximativ 1.600 de contribuabili mijlocii din Ilfov au migrat la structura nou înfiinţată – Administraţia Fiscală Contribuabili Mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti (iar aceștia deţineau o pondere de circa 65-70% din totalul judeţului, în anul 2015), măsura influențând, așadar, în mod semnificativ, atât structura veniturilor înregistrate la nivelul AJFP Ilfov, cât şi a încasărilor efectiv realizate la Bugetul General Consolidat.

Un declin general de aproape 50%

Astfel, în 2016, totalul veniturilor colectate pe cele 4 bugete administrate de AJFP a însumat 1.850,07 milioane lei, față de 3.655,55 milioane lei în 2015, ceea ce reprezintă o scădere de 49,39%. Cel mai important declin, de 52,72% faţă de încasările anului 2015, a fost înregistrat la bugetul de stat; la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate a fost o scădere de 36,63%; la bugetul asigurărilor sociale de stat de 44,50%, iar la bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a înregistrat o scădere de 42,43%.

Inspecţia Fiscală la persoane juridice și persoane fizice

În 2016 au fost realizate 590 de acţiuni de control fiscal, la 558 de contribuabili persoane juridice din Ilfov, iar valoarea totală a veniturilor suplimentare atrase la bugetul general consolidat a fost de 185.628.317 lei.

Și, pentru că prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare în aria de competenţă teritorială constituie obiectivul strategic major al Structurii de Inspecţie Fiscală din cadrul AJFP Ilfov, anul trecut s-au înaintat organelor de urmărire penală 32 de sesizări în vederea continuării cercetărilor, prejudiciile totale estimate fiind de 164.972.656 lei. De asemenea, s-au întocmit referate de înscriere în Lista contribuabililor inactivi pentru 18 societăţi comerciale și s-au emis 18 decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru sume estimate la 26.288.624 lei.

Legat de inspecţii fiscale în vederea identificării şi combaterii fraudelor privind taxa pe valoarea adaugată, verificării realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de TVA cu opţiune de rambursare, primite pentru control anticipat, în 2016 s-au realizat 149 de inspecţii fiscale pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 11.970.621 lei.

Pentru persoane fizice, în 2016 au fost derulate 30 de acţiuni de control fiscal, din care 16 inspecţii finalizate cu rapoarte de inspecţie fiscală şi decizii de impunere. Valoarea sumelor suplimentare stabilite ca urmare a acţiunilor desfăşurate a fost de 8.919.492 lei. 8 inspecţii fiscale de anul trecut, în cazul persoanelor fizice, au fost pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 988.610 lei.

Contribuabilul = un partener, nu un datornic!

Pentru 2017, AJFM Ilfov are în vedere, în continuare, creșterea gradului de conformare voluntară pentru plata impozitelor și taxelor, considerând că ”civismul fiscal poate fi asigurat doar printr-o tratare etică a contribuabililor, pornind de la principiul echităţii fiscale, o tratare echidistantă și nepreferenţială a acestora”. Conducerea instituției consideră că un tratament diferenţiat aplicat agenţilor economici conduce la un comportament fiscal dăunător din partea acestora, care se răsfrânge în deficit bugetar. Pe de altă parte, Agenția anunță că va acţiona pentru creșterea gradului de conformare prin toate mijloacele legale, dar mai ales prin asistenţă și colaborare, considerând contribuabilul ”un partener și nu un datornic”. ”Creșterea gra­dului de conformare voluntară la plată este cel mai eficient mod de folosire a resurselor umane, dar și financiare, având în vedere costurile suportate de administraţia fiscală în aplicarea procedurii de executare silită, precum și gradul mai redus de predictibilitate a încasărilor în condiţiile aplicării acesteia”, explică reprezentanții Agenției.

Structura bugetului consolidat în anul 2016

Pe surse ale bugetului de stat, încasările cele mai mici din anul 2016 faţă de anul 2015 au fost la: accize: 90,37%, TVA: 62,53%, și impozit pe profit: 46,38%.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 340

Vezi varianta PDF