Cea mai recentă ședință a Grupului de lucru pentru realizarea Planului de Mobilitate în Municipiul București și zona sa regională de influență în privința transportului a debutat cu prezentarea unei propuneri privind pașii de urmat în vederea restructurării transportului urban și metropolitan din regiunea București-Ilfov. Inițiativa aparține Asociației profesionale pentru Continuă Dezvoltare a Transportului Urban și Suburban – CODATU România, membră a Grupului pentru Mobilitate.

Succint, prezentarea Vioricăi Beldeanu, pre­ședinte de onoare CODATU România, a făcut referire la 3 acțiuni majore care, dacă ar fi întreprinse de către Primăria Municipiului București (PMB), ar putea duce la crearea unui transport urban și metropolitan de calitate.

Prima acțiune se referă la reorganizarea RATB în societate comercială, conform OG 30/1998. Această reorganizare ar urma să fie structurată în etape, după cum urmează:

 

  •  stabilirea unui grup de lucru fomat din re­prezentanți ai PMB, ai Consiliului General al Mu­­nicipiului București (CGMB), evident, ai RATB și, după caz, consultanți/experți no­minalizați de CODATU și Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM);
  •  analiza situației (inventarului) mijloacelor fixe aflate în folosința RATB și stabilirea ac­tivelor de natura Patrimoniului Public ce rămân în evidența PMB, acestea urmând a fi conce­sionate Operatorului pe baza Contractului de Servicii Publice și Patrimoniu Privat, care va fi cuprins în capitalul social al noii societăți comerciale;
  •  elaborarea actului constitutiv/statutul societății comerciale – cuprinzând obiectul de activitate și supunerea spre aprobarea CGMB. La acest punct este nevoie de analiza structurii activității actuale și stabilirea măsurilor organizatorice pentru separarea activității de transport public propriu-zise de alte eventuale activități și servicii. De asemenea, va fi necesară analiza structurii de personal și elaborarea de propuneri privind numărul și categoriile de personal necesare serviciului de transport public și a altor servicii, personal propus a fi preluat de către viitoarea Autoritate Metropolitană de Transport București (AMTB);
  •  elaborarea propunerilor de documente juridice care să stea la baza reorganizării și care urmează să fie abrobate în CGMB.

 


Autoritate Metropolitană de Transport, după reguli europene

Cea de-a doua ac­țiune majoră propusă privește înființarea unei Autorități Metropolitane de Transport conform standardelor europene. Specialiștii ­CODATU România au structurat și această fază prin stabilirea unui colectiv format din reprezentanți ai PMB, CGMB, ministerul Transporturilor (Autoritatea Rutieră Română, de exemplu), Consiliul Județean Ilfov (CJI), CODATU și AMM, care să semneze un document de principiu, în care să se precizeze necesitatea înființării Autorității, obiectul de activitate, atribuții, avantaje etc. Va urma, în continuare, analiza cadrului juridic de înființare a Autorității, stabilirea ariei de acoperire a serviciilor de transport public aflate sub coordonarea nou înființatei Autorități Metropolitane, dar și elaborarea propunerilor de documente juridice necesare înființării AMTB și înaintarea lor spre aprobare organelor în drept.


Servicii publice pe bază de contract, cu respectarea Regulamentului UE 1370/2007

Nu în ultimul rând, a treia direcție ar fi reprezentată de încheierea Contractelor de Servicii Publice, conform Regulamentului UE 1.370/2007, între autoritatea competentă și operatorii de transport public. Astfel, PMB va trebui să numească reprezentanții care să participe la analiza „proiectului-model” de Contract de Servicii Publice, ce va fi organizată de Ministerul Dezvoltării – Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC). Acest proiect va fi dezbătut, cu reprezentanți ai ad­ministrației locale și ai operatorilor, în vederea finalizării și aprobării. Evident, este necesară, apoi, urmărirea asigurării condițiilor de încheiere a Contractului de Servicii Publice cu operatorii de transport din București și zona adiacentă.


Blocaj la AMTB

La sfârșitul lunii iunie expiră valabilitatea actualelor licențe de transport public de persoane între București și Ilfov.

Referindu-se la suspendarea atribuirii licențelor pentru traseele cuprinse în programul de transport public de persoane cu autobuzele, prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană București, de la nivelul actualei AMTB, Ștefan Roșeanu, director general al Clubului Metropolitan – Asociația pentru Mobilitate Metropolitană, a declarat că, ”răul cel mai mic pentru bucureșteni și ilfoveni ar fi prelungirea valabilității acestora, așa cum s-a mai făcut, prin Ordonanță de Urgență”. Trebuie amintit că AMM a sesizat în repetate rânduri faptul că, ”în ciuda intențiilor bune care marchează derularea acestei licitații (solicitarea unor vehicule cu grad mai redus de poluare, monitorizare prin satelit, monitorizare video, instalații de aer condiționat și încălzire etc.), o serie de aspecte ce țin mai mult de planificare și mai puțin de sectorul tehnic au fost ignorante”. S-a făcut, astfel, referire, la faptul că documentația AMTB încalcă Regulamentul UE 1.370/2007, la faptul că AMTB nu este autorizată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunale de Utilități Publică (ANRSC), la faptul că Regulamentul AMTB încalcă prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sau la faptul că Programul de transport propus nu se bazează pe niciun studiu de trafic și pe nicio strategie de mobilitate în zona metropolitană București. Mai mult, AMM a semnalat absența unei consultări oficiale a autorităților publice locale, a asociațiilor profesionale și a reprezentanților călătorilor și faptul că, deși AMTB solicită autobuze urbane cu capacitate de transport de 30 și 50 locuri, nu specifică care sunt fluxurile de călători. De asemenea, în opinia AMM, ”tarifele percepute pot deschide calea către oferte de dumping și către scăderea nivelului de siguranță și confort”, AMTB fiind acuzată, în continuare, de o suprataxare a călătorilor prin lipsa unui sistem de integrare tarifară.