Raport de performanţă al AJFP Ilfov

Marți, 25 februarie, Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFPI) a prezentat, în cadrul Consiliului Prefectural, Raportul de performanță al instituției pentru anul 2013. Bilanțul activității a fost adus la cunoștința celor prezenți de dr. ec. Marinel Nedeluț, șeful AJFPI.

Din cele prezentate de Marinel Nedeluț, rezultă că activitatea AJFPI de anul trecut a cunoscut o îmbunătățire, comparativ cu rezultatele înregistrate în 2012. Astfel, în 2013, totalul veniturilor colectate în cadrul celor 4 bugete administrate de Direcția generală a finanțelor publice Ilfov a însumat 3.094.496 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere de 8,34% față de realizările din 2012. Creșterea cea mai importantă, de 13,95% a fost înregistrată la asigurările de șomaj, în timp ce încasările la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de stat au crescut cu 12,07%. Încasările pentru Fondul național unic de sănătate au fost mai mari cu 10,54%. 

S-au înregistrat creș­teri semnificative și la categoria „rest venituri” (36,93%), dar și la accize (15,43%). Toate aceste rezultate plasează AJFPI pe locul trei, la nivel național. „Ne propunem ca, în 2014, să ajungem pe locul I”, a spus Marinel Nedeluț.

Peste o sută de mii de contribuabili administrați de AJFPI

În anul 2013, admi­nistrația financiară a avut de colectat taxe și impozite de la 112.420 de contribuabili, din care 35.370 sunt persoane juridice. Administrația a reușit să realizeze un grad de încasare de 87,94%, în valori brute și de 87,38%, în valori nete. De asemenea, anul trecut, la nivelul AJFPI s-a înregistrat un grad de conformare voluntară de 74,16%. Totodată, rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoanele juridice a fost de 38,97%, iar gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silită a atins 24,52%. De alt­fel, conform celor spuse de Marinel Nedeluț, un accent deosebit este pus pe activitatea de recuperare a creanțelor fiscale, deoarece există riscul, în unele cazuri, ca acestea să atingă termenul de prescriere, iar fiscul să nu mai poată intra în posesia banilor datorați de contribuabili. În 2013, pentru colectarea creanțelor au fost comunicate 79.365 de titluri executorii, atât persoanelor juridice cât și celor fizice, de pe urma cărora au fost recuperate 301.408 mii lei. O altă măsură a fost deschiderea procedurii de intrare în insolvență pentru un număr de 866 de debitori de la care urmează să se recupereze 615.932 mii lei.

Lupta cu evaziunea…

…este activitatea pentru care conducerea Fiscului ilfovean manifestă cea mai mare preocupare. În acest scop, se urmărește creșterea eficienței și ca­lității inspecțiilor fiscale. Anul trecut au avut loc 312 acțiuni de inspecție fiscală la un număr de 1.120 de contribuabili, care au adus după sine atragerea de venituri suplimentare la bugetul general consolidat în valoare de 181.703.320 de lei. De asemenea au fost întocmite un număr de 68 de sesizări penale pentru prejudicii de peste 154 de milioane de lei și s-au dispus 97 de decizii de instituire măsuri asiguratorii pentru o sumă de peste 186 de milioane de lei. În privința TVA, în urma celor 296 de inspecții efectuate, a fost respinsă la rambursare suma de 20,6 milioane de lei. De asemenea, au fost anulate certificatele de înregistrare TVA pentru 89 de contribuabili și au fost înaintate 69 de sesizări penale pentru prejudicii estimate la peste 158 de milioane de lei.