Poluarea atmosferică provoacă peste 25.000 de decese premature/an

România a fost atenţionată de Comisia Europeană în legătură cu deficienţele semnificative în ceea ce priveşte monitorizarea poluării aerului pe întregul său teritoriu. România a primit o scrisoare de punere în întârziere în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor de stat membru, deoarece nu a reuşit să creeze o reţea de monitorizare care să respecte standardele şi cerinţele Uniunii Europene în vederea evaluării eficiente şi a îmbunătăţirii calităţii aerului.

Articol apărut în nr. 356 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

“Acest prim avertisment include reţeaua de monitorizare a unei game largi de zone şi aglomerări, precum şi toţi principalii poluanţi, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon şi ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice”, se arată într-un comunicat al CE.

Poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocând mai mult de 25.000 de decese premature pe an în România, avertizează CE!

Legislaţia UE privind calitatea aerului, precum şi normele pentru un aer mai curat în Europa, impun statelor membre să evalueze calitatea aerului pe întreg teritoriul lor şi să ia măsuri pentru a limita expunerea cetăţenilor la poluanţi.

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE.