În curând, contribuabilii din România vor avea posibilitatea să-și achite taxele și impozitele datorate la bugetul de stat și la bugetele locale, online, cu cardul, în urma semnării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui acord de licenţiere a Trezoreriei Statului ca acceptator de plăţi electronice cu carduri MasterCard și Maestro. Aceste plăți vor fi scutite, în întregime, de comisioane.

 

Implementarea sistemului de plată online, inclusiv extinderea serviciilor de internet banking ale Trezoreriei Statului, se va realiza din fonduri europene, prin proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România –
TREZOR”. În urma evaluării de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă
(POCA), acesta a fost acceptat în vederea finanţării. Proiectul va dezvolta o componentă dedicată plăţii cu cardul, prin intermediul căreia contribuabilii vor putea efectua plata online a tuturor tipurilor de impozite și taxe, atât la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și la cele administrate de alte instituţii publice.

Implementarea tehnică va dura trei luni

Implementarea tehnică va fi realizată de MasterCard și va dura trei luni. „Licenţierea Trezoreriei Statului ca acceptator de plăţi cu cardurile MasterCard sau Maestro reprezintă o premieră mondială și suntem mândri că astfel ne alăturăm autorităţilor în demersurile lor de creștere a gradului de fiscalizare a economiei, cu ajutorul mijloacelor de plată electronice”, a afirmat Cosmin Vladimirescu, manager general al MasterCard pentru România.

„E un pas important pe care Ministerul Finanţelor Publice îl face pentru a veni în întâmpinarea contribuabililor. Aceștia își vor putea plăti taxele și impozitele de acasă și de la serviciu, cu ajutorul unui sistem sigur și accesibil. Consider că ușurinţa cu care ne plătim taxele și impozitele este esenţială pentru o colectare mai eficientă și pentru creșterea gradului de conformare voluntară”, a declarat în comunicat ministrul Finanţelor Publice, Anca Dragu.