Împărăteasa Cerului și a Pământului, atotputernică apărătoare, Maica Domnului este grabnic ascultătoare și ajutătoare. Tot ce avem de făcut este să o chemăm cu credință în rugăciunile noastre, cât mai des. Iată, o rugăciune care alină sufletele triste!

Maica Domnului este cea mai iubită dintre sfinți. 

Îngerul întâi stătător din Cer,

A fost trimis să spună Născătoarei de Dumnezeu,

Mutarea Ei la Cer. 

Fără de grijă și mai înainte să vestească,

Venirea la Ea a Fiului lui Dumnezeu. 

O, Maică prealăudată a Împăratului Cerului și al Pământului, 

A lui Hristos Dumnezeul nostru, 

Celui nemuritor, Care viețuiește și după moarte. 

Primește de la noi, la cinstită Adormirea Ta, această rugăciune.

Acum și în viața aceasta 

Și, la vremea morții noastre, 

Scapă-ne de toată nenorocirea și chinul. 

Și Împărăției celei Cerești ne învrednicește pe noi păcătoșii.

Preasfântă Stăpână, 

De Dumnezeu Născătoare, 

Depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi,

Trândăvirea, uitarea, nerecunoștința, lenevirea, 

Și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. 

Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase, 

Și de la sufletele noastre cele întinate, 

Și de la mintea noastră cea întunecată.

Stinge văpaia patimilor noastre 

Și ne ajută că neputincioși suntem. 

Ferește-ne de aducerile aminte, 

De deprinderile cele viclene 

Și de toate faptele cele rele, 

Din noapte și din zi, 

Și ne izbăvește de ele. 

Că prebinecuvântat și preamărit este numele Tău cel Sfânt, 

În Cer și pe Pământ, 

Acum și purerea și în vecii vecilor

Amin!

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.612