Astăzi toate se vor umple de Lumină Sfântă. Să ne închinăm şi să ne rugăm cu sufletul curat Domnului nostru Iisus Hristos, Cel fără de păcat. Să lăudăm şi să slăvim Învierea Lui, cu mare  bucurie! Iată rugăciunea care ne aduce Lumină în casă şi în suflet!

 

Articol  publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 546, ediția print 

 

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, 

Cel ce ne-ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului şi dumnezeiescului post de patruzeci de zile, 

Care s-a însemnat de Tine şi s-a dat nouă prin Tine,

 Cel ce ai pus nouă pocăinţă pentru mântuirea sufletelor şi curăţirea trupurilor şi spre izgonirea demonilor,

Care ne-ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci 

Și ne-ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze,

Cel ce ne-ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr 

Și de intrarea Ta în Ierusalim, întâmpinat fiind de pruncii evreieşti care grăiau, strigând: 

Osană întru cei de sus,

Și să vedem mântuitoarele Tale patimi 

Și să ne închinăm dumnezeieştii Tale răstigniri, suliţei, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce şi îngropării, 

Și să ajungem la cinstita şi dumnezeiasca Ta Înviere. 

Pentru aceea, văzând ziua Învierii Tale, cu bucurie strigăm Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, 

Si împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toţi sfinţii 

Și cu preacurata Maica Ta, Te slăvim, lăudându-Te pe Tine, marele Dumnezeu 

Și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Şi acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceştia (N), 

Care vin sub acoperământul casei Tale celei sfinţite, 

Primeşte pocăinţa lor şi-i iartă pe dânşii, pentru învierea Ta, 

De mulţimea păcatelor celor nenumărate, ştiute şi neştiute, de voie şi fără de voie,

Curăţeşte-i ca pe desfrânata ce plângea, 

Și ca pe Petru care se lepădase şi plângând cu amar iarăşi l-ai primit.

Primeşte smerenia şi mărturisirea robilor Tăi, 

Precum ai primit pe vameşul care cu suspin se ruga. 

Pune frica Ta în inimile lor ca să se teamă de Tine 

Și să Te iubească din toată inima lor.

Dă-le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieţii lor, umblând după voia Ta,

Învredniceşte-i pe dânşii fără osândă să vină şi să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup 

Și cu cinstitul Tău Sânge, ca, primindu-le cu vrednicie, 

Să fie părtaşi împărăţiei Tale, lăudându-Te şi ­slăvindu-Te pe Tine,

Impreună cu Cel fără de început al Tău Părinte 

Și cu Preasfântul şi bunul şi deviaţăfăcătorul Tău Duh, 

Acum şi pururea

Și în vecii vecilor,

Amin!