Cu iubirea și milostenia lor, Sfinții Constantin și Elena sunt grabnic ajutători ai celor ce trăiesc cu dreaptă credință. La nevoie, ei vin în sprijinul tuturor creștinilor greu încercați care-i cinstesc și le adresează rugăciuni din adâncul inimii. Iată, câteva rugăciuni care, prin puterea acestor sfinți, aduc ajutor în cele mai dificile momente din viață și asigură ocrotire în caz de boală, singurătate și neputință!

1.

Sfinților Împărați Constan­tin și Elena,

După Dumnezeu și Maica Domnului,

Voi sunteți nădejdea noastră și folositorii noștri,

Voi ne sunteți nouă bucurie în vremea necazului,

Voi ne ocrotiți în nevoi și ne ajutați.

Voi sfintelor mănăstiri și biserici le sunteți păzitori,

Pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi,

Rugându-vă să nu încetați a ne ajuta nouă, neputincioșilor,

Ci mijlociți la Dumnezeu

Și la Preacurata Lui Maică și Pururea Fecioară Maria,

Ca și pe noi să ne păzească fără prihană

Și pe toți să ne întărească în credință,

Până la sfârșitul vieții,

Spre mântuirea sufletelor noastre.

Amin!

 

2.

Sfinților Împărați Constantin și Elena,

Cei ce sunteți mai cinstiți decât toți împărații,

Aleșii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră,

Cu lacrimi vă rugăm,

Dați-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri,

Voi sunteți mijlocitori Sfintei Treimi

Și puteți să ne ajutați nouă. 

Auziți-ne și pe noi acum,

Alungați de la noi, necazurile și nevoile ce vin asupra noastră,

În această vremelnică viață și vindecați neputințele noastre,

Tămăduiți bolile noastre,

Potoliți răutatea noastră,

Izgoniți pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. 

Dați-ne nouă ca în pace și în liniște să trăim,

Ajutați-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni.

Pentru mântuirea sufletelor noastre,

Faceți milă cu noi acum,

Când cu frică și cu umilință zicem către voi așa:

Bucurați-vă părinții, creștinilor.

Amin!

3.

Voi Sfinților Constantin și Elena,

Luminați-ne sufletul și inima prin credință,

Și ne înzestrați cu iertare, rugăciune,

Bunătate, sănătate, frumusețe, iubire de aproape,

Dragoste în toate, viață frumoasă,

Pace nouă și celor dragi,

Rudelor, familiei și prietenilor.

Ne rugăm pentru sufletele noastre,

Prin voi, Sfinților Constantin și Elena,

Apropiați-ne de Dumnezeu,

De Sfântul Fiu al Său, Iisus Hristos,

Și de Preasfânta și Preacurata Fecioară Maria,

Prin credință.

 

Amin!