La numai câteva zile de la Înălţarea Domnului, ne bucurăm de un nou praznic Împărătesc, cel al Pogorârii Sfântului Duh. Astăzi, la 50 de zile după Paşti, sunt Rusaliile. Duminica Mare, aşa cum este cunoscută în popor, a ajuns să fie considerată sărbătoarea întemeirii Bisericii creştine. Iată de ce, Rusaliile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători de peste an, având aşa o însemnătate aparte din punct de vedere religios!

 

Duminica Cincizecimii, aşa cum o ştim noi, credincioşii, ne aminteşte de momentul Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Pentru cei ce trăiesc cu dragoste de Dumnezeu, aceasta a rămas de-a pururi, sărbătoarea în care a fost întemeiată Biserica creştină. Ce a putut determina omenirea să adopte o astfel de denumire pentru ziua închinată Rusaliilor? Faptul că în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism aproximativ 3.000 de oameni. Mai târziu, ei au format prima comunitate creştină din Ierusalim. Mii de oameni au renunţat de atunci la închinarea la idoli şi au adoptat credinţa în Dumnezeu de la care nu s-au mai abătut niciodată. Evenimentul religios a avut loc pe vremea când evreii îşi serbau şi ei praznicul Cincizecimii. 

Lumină şi daruri dumnezeieşti 

La Rusalii, ne bucurăm aşadar, de o zi minunată şi binecuvântată, plină de rugăciune, închinare şi reculegere. O zi care vine să ne mângâie sufletele aşa cum, Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, i-a umplut de darurile sale pe cei 12 Apostoli. Ca prin minune, aceştia au căpătat puterea de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, apostolii au început să facă învăţătura lui Hristos cunoscută către popoare, în diferite limbi, deşi, la vremea aceea, erau evrei simpli, fără preocuparea studierii limbilor străine. Se ştie că Mântuitorul vestise cu mult timp înainte trimiterea Duhului Sfânt peste ucenicii săi. 

Duhul este comoara care ne ajută să împlinim voia Domnului

“Duhul este comoara care lucrează în noi împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Şi cel ce are această comoară, lucrează cu uşurinţă toate virtuţile. Ca nişte cerşetori săraci, să-L rugăm pe Tatăl să ne trimită această comoară”, ne sfătuiesc preoţii. Ca o concluzie, aş spune că Duhul Sfânt este duhul blândeţii, este căldura care vine de la Tatăl Creator ca să ne încălzească inimile şi să ne împuternicească întru totul.

Sfinţite, frunzele de nuc au puteri tămăduitoare

Ca în fiecare an, Rusaliile sunt încununate de numeroase obiceiuri şi tradiţii care se respectă şi astăzi, cu sfinţenie. La ceas de mare sărbătoare creştină, trebuie să mergem la biserică, dis-de-dimineață şi să luăm frunze de nuc de la preot. Ele simbolizează limbile de foc ale Sfântului Duh, care s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli. Prin binecuvântarea şi sfinţirea de către slujitorii Domnului, ele capătă miraculoase puteri vindecătoare. Aşa se explică faptul că, dacă le ţinem la streaşina casei, la icoane sau la fereastră ne feresc şi ne vindecă de boli, ne protejează de duhurile rele. Au fost dovedite puterile lor tămăduitoare în cazul unor persoane cu tuburări de văz şi auz. Haideţi să ne unim în rugăciune şi să slăvim cu toţii, alături de preoţii slujitori, Pogorârea Sfântului Duh! Iar luni, la numai o zi după Rusalii, să sărbătorim cu inimile deschise, cum se cuvine, Sfânta Treime – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Singurul Dumnezeu!