Duminică, la 50 de zile după Paște, se celebrează Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh. Aceasta este una din cele mai importante sărbători de peste an, având o însemnătate aparte din punct de vedere religios. 

Duminica Cincizecimii, așa cum este recunoscută de credincioși, sau Duminica Mare, este ziua care amintește de Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli. Marea sărbătoare a creștinilor vine la doar câteva zile după Înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri. Deoarece, în aceeași zi a Pogorârii Duhului Sfânt, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism aproximativ 3.000 de oameni care, mai târziu, au format prima comunitate creștină din Ierusalim, aceasta este considerată totodată și sărbătoarea întemeierii Bisericii creștine. Evenimentul religios a avut loc pe vremea când evreii își serbau și ei praznicul Cincizecimii. 

Apostolii s-au umplut de lumina și darurile dumnezeiești 

Evlavioși, creștinii din toate colțurile țării se bucură de o zi minunată și binecuvântată, plină de rugăciune, închinare și reculegere în lăcașele sfinte. O zi în care Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe cei 12 apostoli. Ca prin minune, aceștia au căpătat puterea de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflați în Ierusalim, apostolii au început să facă învățătura lui Hristos cunoscută către popoare, în diferite limbi, deși, la vremea aceea, erau evrei simpli, fără preocuparea studierii limbilor străine. Se știe că Mântuitorul vestise cu mult timp înainte trimiterea Duhului Sfânt peste ucenicii săi. 

În biserici se împart frunze de nuc. Apără de duhurile rele 

Rusaliile sunt încununate de numeroase legende și obiceiuri care se respectă și astăzi. Ca la orice mare sărbătoare creștinească, este foarte bine să mergi la biserică, dis-de-dimineață, să iei frunze de nuc împărțite de preot. Ele simbolizează limbile de foc ale Sfântului Duh, care s-a pogorât peste Sfinții Apostoli și, ținute la streașina casei, la icoane sau la fereastră te protejează de duhurile rele. În această zi,  frunzele de nuc capătă puteri miraculoase și te ajută să te vindeci dacă ai probleme de sănătate a auzului și a vederii. “Duhul este comoara care lucrează în noi împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Și cel ce are această comoară lucrează cu ușurință toate virtuțile. Ca niște cerșetori săraci, să-L rugăm pe Tatăl să ne trimită această comoară”, ne sfătuiesc preasfinții părinți. Luni, la doar o zi după Rusalii se sărbătorește Sfânta Treime. 


Rugăciune către Sfânta Treime

Din somn sculându-mă, îți mulțumesc Ție, Prea Sfântă Treime, 

Că întru multă bunătatea Ta, 

Și pentru îndelunga răbdare a Ta, 

Nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, 

Nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, 

Ci ai făcut iubire de oameni, după obicei;  

Și întru deznădăjduire zăcând eu, 

M-ai ridicat, ca să slăvesc puterea Ta. 

Deci, acum, luminează-mi ochii gândului, 

Deschide-mi gura ca să învăț cuvintele Tale, 

Să fac voia Ta, 

Să-Ți cânt întru mărturisirea inimii 

Și să laud Prea Sfânt numele Tău:  

Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 

Acum și pururea 

Și în vecii vecilor, 

Amin!