Creștinii ortodocși au intrat, la începutul acestei săptămâni, într-o perioadă de postire, cinstire prin rugăciune, curățire sufletească și trupească. Luni, pe 8 iunie, a început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, recunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului.

Dreapta credință și rolul major pe care, cei doi apostoli l-au avut în răspândirea creștinismului în lume, au făcut ca Biserica Ortodoxă Română, să rânduiască trecerea printr-o perioadă de post înaintea sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de la sfârșitul lunii. Se postește în cinstea acestor mari stâlpi ai Bisericii Mântuitorului omenirii. Din lunea de după Duminica tuturor sfinților (prima duminică de la Rusalii, cea de după Duminica Pogorârii Duhului Sfânt) și până pe 29 iunie, când îi vom prăznui pe cei doi mari apostoli ce au propovăduit Evanghelia lui Hristos, traversăm o perioadă în care avem prilejul să ne purificăm și trupește și spiritual.  

Să sporim în rugăciune și în credința în Dumnezeu

Este momentul să medităm cu mai multă apăsare asupra minunilor înfăptuite de aceștia în numele Domnului. Să luăm aminte și, asemeni marilor Apostoli Petru și Pavel, să sporim în rugăciune, în smerenie completă, în credința în cuvântul lui Hristos. În puținele zile care ne-au mai rămas până la bucuria prăznuirii celor doi sfinți, să mergem, evlavioși la biserică iar gurile să ni se umple de lauda Domnului. Să cinstim numele lui Hristos, să ne mărturisim păcatele și să ne cerem iertare pentru toate fărădelegile înfăptuite de-a lungul timpului. Și nu în ultimul rând, să ne abținem de la mâncărurile de dulce și de la toate poftele, inclusiv cele trupești. Să fim milostivi, să ne îndreptăm atenția, mai mult decât oricând, asupra suferințelor celor din jur și să căutăm să le acordăm o mână de ajutor nevoiașilor. Doar așa, vom putea prăznui marea sărbătoare a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, din data de 29 iunie, primeniți trupește și duhovnicește, cum ne îndeamnă Biserica.

De ce trebuie să postim?

Postul dinanitea acestei sărbători religioase, ne amintește de obiceiul celor doi apostoli de a posti înainte de a înfăptui anumite lucruri importante. Și, să nu uităm că acesta nu este un post greu. Există multe dezlegări. Sâmbăta și duminica se mănâncă pește. Mai avem dezlegare la pește și pe 24 iunie, când sărbătorim Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Plus, în toate celelalte zile în care este prăznuit câte un sfânt mai important, trecut cu cruce neagră în calendarul creștin ortodox.

 

Sfântul Petru a făcut primele minuni în numele lui Hristos… 

Sfântul Petru a fost evidențiat de Mântuitorul nostru pentru puterea cu care a afirmat că l-a descoperit pe Mesia. Sfântul Petru s-a numărat printre primii ucenici care au venit la mormântul lui Hristos după ce femeile au anunțat Învierea Sa. La scurtă vreme, el a preluat și rolul de conducător al apostolilor după Înălțarea Mântuitorului la Ceruri. Despre Sfântul Petru se știe că s-a numărat printre apostolii care au săvârșit primele minuni în numele lui Iisus Hristos. 

… iar Sfântul Pavel a adus creștinismul pe tărâm european

Sfântul Pavel, supranumit și “Apostolul Neamurilor” a venit pe lume într-o familie de evrei din Tarsul Ciliciei. La naștere a primit numele de Saul, a fost crescut și educat în tradiţie fariseică, la Ierusalim. Crește văzând în credința creștină un dușman de moarte și devine la maturitate, persecutor al creștinilor. Viaţa lui se schimbă radical în momentul în care, mergând spre Damasc să-i aresteze pe creștinii de acolo și să-i judece, Mântuitorul i se arată învăluit de o lumină puternică, strălucitoare, atențio­nându-l că acei oameni pe care vrea să-i judece nu sunt simpli creștini, ci El Însuși. Identifi­cându-l pe Hristos, se alătură creștinilor este botezat de Anania, episcopul Damascului sub numele de Pavel. El a fost ales să mărturisească Evanghelia păgânilor. Și a început cu Siria, ridicând prima biserică în orașul Antiohia. Apoi a propovăduit cuvântările, legea și învățătura Domnului. Tot Pavel a adus creștinismul și pe tărâm european.