Ce ar trebui să învățăm noi de la fiecare dintre cei doi Apostoli ai Mântuitorului sărbătoriți astăzi? De la Sfântul Apostol Petru trebuie să urmăm râvna, voluntariatul său, entuziasmul său, faptul că întotdeauna era gata să se ofere, să-și dea viața pentru Hristos.

 

Dar vom zice: “Da, dar a căzut.” Și noi cădem. Dar să învățăm de la Apostolul Petru să ne ridicăm, așa cum el, ieșind după acea tăgăduire, “a plâns cu amar”, până când Hristos l-a repus în dregătorie, de trei ori întrebându-l: “Simone, fiul lui Iona, mă iubești?” “Da, Doamne, Tu știi că te iubesc” (Ioan 21,17), de trei ori răspunzând și punându-l să păstorească oile cele cuvântătoare, în pofida căderii și lepădării lui. De la Sfântul Apostol Pavel să învățăm dragostea lui pentru Hristos, deși nu l-a văzut direct pe Mântuitorul pe pământ, l-a văzut totuși în lumina dumnezeiască din călătoria sa spre Damasc. De asemenea, trebuie reținut spiritul acela misionar cu care el L-a slujit pe Hristos, pe care mai înainte Îl prigonise. Să învățăm de la Apostolul Pavel să-L propovăduim pe Hristos. Să învățăm de la Sfântul Apostol Pavel să-L predicăm pe Hristos cu viața noastră. Aceasta așteaptă lumea mai mult de la noi, pentru că ochii sunt mai credincioși decât urechile. Când preacinstitul cap al lui Pavel a fost tăiat, din rană a izvorât lapte și sânge. Execuția a avut loc la o mică distanță de oraș, pe drumul către Ostia. Se cuvine să menționăm aici o minune, care s-a petrecut în afara orașului, pe când Apostolul Pavel era escortat de ostași la locul execuției. Pe cale a întâlnit o femeie, Perpetua, care nu vedea cu ochiul drept. Apostolul i-a grăit, zicând: “Femeie, dă-mi mie basmaua ta și am să ți-o înapoiez când mă voi întoarce”. Ostașii, tachinându-l, au spus: “Repede ai să o mai primești, femeie!”. Când au ajuns la locul execuției, au legat ochii apostolului cu această basma. Însă, ce a făcut Dumnezeu pentru a-l slăvi pe robul său, Pavel? Fără să vadă nimeni, basmaua s-a aflat în mâinile Perpetuei! Și-a frecat ochii cu aceasta și a primit tămăduire. Când s-au întors ostașii și au văzut că fusese vindecată și ei au crezut în Hristos și au exclamat: “Mare este Dumnezeul propovăduit de Pavel!”.