Salariile bugetarilor de anul viitor vor fi îngheţate la nivelul de la finele acestui an, exceptaţi urmând să fie profesorii, ale căror salarii vor fi majorate în două tranşe, cu „până la 5%” din martie şi tot cu „până la 5%” din septembrie, dar în anumite condiţii, şi angajaţii din sănătate.

Valoarea de referinţă din Legea salarizării bugetarilor, pe baza cărora sunt calculate salariile acestora, va fi îngheţată şi anul viitor la 600 lei, relevă un proiect de ordonanţă de urgenţă. „Din totalul personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar reprezintă circa 28%. Având în vedere importanţa deosebită a acestui sector în dezvoltarea generală a societăţii româneşti, se impune asigurarea unei remuneraţii mai atractive pentru această categorie de personal.  O mai bună motivare a acestora ar putea conduce la creşterea performanţelor şi, implicit, la o mai bună pregătire a elevilor şi studenţilor”, afirmă Guvernul în document.

Astfel, ca măsuri de politică salarială pentru anul viitor, se preconizează ca, pentru salariile de bază, soldele sau indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cuantumul brut să fie ţinut la acelaşi nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare va fi îngheţat la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Mai mulți bani pentru profesori

Prin excepţie de la această regulă, personalul didactic va beneficia anul viitor de majorarea salariilor de bază, în două tranşe: cu până la 5% în luna martie, faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2015, şi cu până la 5% în luna septembrie, faţă de nivelul acordat pentru luna august 2015.

Personalul care, în cursul anului 2015, desfăşoară activităţi noi, care presupun acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă, beneficiază de o majorare a salariului de bază, res­pectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare, multiplicat cu procentul stabilit în lege.