Sâmbătă, pe 22 februarie, în toate bisericile vor răsuna, din nou, clopotele și cântările religioase pentru pomenirea celor adormiți. De la Moșii de Iarnă, așa cum este denumită sărbătoarea, și până-n sâmbăta lui Lazăr (pe 11 aprilie), cea dinaintea Floriilor, va exista un ciclu de pomenire a celor trecuți în viața de dincolo.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 489, ediția print

16

Biserica Ortodoxă Română a rânduit ca în zi de sâmbătă să putem face parastase pentru cei plecați de lângă noi, suiți la Ceruri. Slujitorii Domnului au ales această zi de prăznuire și cinstire a răposaților tocmai pentru că sâmbăta este ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a stat cu trupul în mormânt și cu sufletul în iad, ca să-i elibereze pe drepții adormiți. În plus, sâmbăta este urmată de duminică, ziua învierii cu trupul. De altfel, duminica mai este considerată și ziua a opta sau cea a începutului fără de sfârșit.

Să ne rugăm pentru părinții, bunicii, frații și prietenii noștri! 

În amintirea celor dragi nouă, Biserica a păstrat, în cultul ei, rugăciuni speciale pentru cei trecuți la viața de dincolo. Rugăciuni pe care sâmbătă, pe 5 martie, preoții le vor înălța la Ceruri, în slujbele deosebite pe care le vor săvârși pentru odihna sufletelor celor adormiți. Prin rugile lor înălțătoare, clericii îi vor cere Domnului milostivire și o judecată cu blândețe, prin care să-i așeze pe cei adormiți în ceata drepților. Pomenirile pe care le săvârșim acum sunt oficiate atât pentru cinstirea celor plecați dintre noi, cât și pentru a respecta porunca să ne rugăm unii pentru ceilalți. Și, mai ales, pentru respectul pe care fiecare îl datorăm celor răposați. Chiar dacă au trecut la viața veșnică, ei nu încetează să fie bunicii, părinții, frații, surorile, prietenii noștri.

Ei se “întorc” ca să fie miluiți

Pomenirea lor este cea mai bună dovadă că noi nu-i uităm, îi cinstim. Biserica ne îndeamnă pe toți cei credincioși să mergem la preot în această zi de 22 februarie, cu o prescură, un pomelnic în care să fie trecute numele celor adormiți din familie, o colivă, un pic de vin și o lumânare aprinsă, pentru ca aceștia să fie pomeniți de unul dintre slujitorii lăcașelor de cult. De acolo, de sus, de unde sunt, ei veghează asupra noastră. Se roagă pentru noi și noi trebuie să ne amintim de ei și să ne rugăm pentru ei. Să-i sărbătorim cu pomeni, fiindcă se “întorc” să fie miluiți! Dumnezeu să-i ierte și să odihnească sufletele tuturor celor plecați dintre noi!

Zile în care nu se fac parastase

Pomenirea celor adormiți nu se face în zilele în care sunt sărbători deosebit de importante ce aduc doar bucurie și în zilele în care nu se săvârșește Sfânta Jertfă, care spală păcatele celor morți. Iată care sunt acestea:

= duminicile de peste an; = perioada dintre Nașterea și Botezul Domnului;  = de la lăsatul secului de carne (în Duminica Înfricoșatei Judecăți prăznuită pe 23 februarie) până la sâmbăta întâi din Postul Mare; sâmbăta Sfântului Teodor (pe 7 martie); =din sâmbăta Floriilor până în Duminica Tomei; = zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri, din Postul Sfintelor Paști, pentru că în aceste zile este săvârșită Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.