La Școala nr. 1 din Jilava s-au adunat, pe 30 mai, pentru o discuție informală, elevii romi din Ilfov, împreună cu părinții lor și cu reprezentanți ai Asociației Partida Romilor Pro-Europa și ai Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov, pentru a vorbi despre admiterea în învățământul liceal și profesional de stat, pe locurile speciale alocate candidaților de etnie romă.

Articol apărut în nr. 354 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

romi liceuDe la început, Cătălin Manea, președinte executiv al Partidei Romilor, a vorbit celor prezenți despre ”problema” (doar în viziunea lor, chiar a romilor, reprezentând o problemă), legată de apartenența la etnie, recomandând celor prezenți să nu ezite să și recunoască această etnia, ba chiar să se mândrească că sunt romi, să nu se teamă de excludere socială sau discriminare și să profite de avantajele pe care le oferă, în acest caz, admiterea în liceu a candidaților de etnie romă, în limita a 1-2 locuri/clasă, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, aprobat de Ministerul Edu­cației. Iar aceste beneficii, legate de o ulterioară educație școlară bună, de ce nu, cu șanse de studii superioare, masterat sau chiar doctorat, pornesc din momentul în care, recunoscându și apartența la etnie, absol­venții romi ai claselor a VIII-a (care dețin și o recomandarea scrisă prin care se atestă această apartenență) pot trece mai departe, la întocmirea dosarului de admitere. Cătălin Manea a recomandat părinților să evalueze corect capacitățile copiilor lor, să fie obiectivi și realiști și să-i îndrume spre liceele potrivite, pentru ca, pe parcurs, dacă totuși au fost admiși la o unitate școlară de top, unde în mod normal media de admitere este una mare, însă liceeanul rom a intrat cu o medie mică sau poate chiar mult mai mică, să reușească să facă față. Și, să nu ezite nici dacă doresc să urmeze o școală profesională, pentru că a avea o meserie reprezintă un avantaj, poate chiar ”cheia succesului” viitor, tinerii putând, astfel, să-și găsească mai ușor un loc de muncă.

Villiam Oaie și Cătălin Manea
Villiam Oaie și Cătălin Manea

Ce trebuie să conțină dosarul?

Candidații de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei, în anul școlar 2017-2018, trebuie să depună un dosar de înscriere care să cuprindă: cererea de înscriere (specificând doar opțiunea pentru liceu), fără a preciza unitatea școlară pe care doresc să o urmeze (tipizat IȘJ Ilfov); fișa de înscriere 2017; anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; copie după cartea de identitate (dacă este cazul)/certificatul de naștere, în copie legalizată; recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și NU faptul că fac parte din res­­pectiva organizație; ade­verință de la unitatea școlară de proveniență cu media generală a claselor V-VIII și media de admitere; foaia matricolă pentru clasele I – VIII; fișa medicală. Pentru elevii de etnie romă din Ilfov, dosarele se primesc la Centrul special organizat la Școala gimnazială nr. 1, Pantelimon, până pe 16 iunie 2017. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare

Cum se face repartizarea?

Repartizarea candi­daților romi se realizează, în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor exprimate, pe 6 iulie 2017, de către Comisia de Admitere a județului Ilfov, la Școala gimnazială nr. 1, Pantelimon, începând cu ora 11.00, iar la repartizare participă doar elevii care au avut dosarul complet. În aceeași dimineață, între orele 8.00 și 10.00, candidații înscriși  depun la dosar și fișa de înscriere (completată la calculator în centrul de înscriere, cu media de admitere). Cum se face calculul mediei de admitere? MA=0,2x ABS + 0,8 x EN, unde MA = medie de admitere, ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII și EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Inspectorul școlar pentru minorități al IȘJ Ilfov, Teodora Miclea, a vorbit elevilor despre cele 46 de locuri rezervate minorității rome, în aproape toate liceele din județ, precizând, însă, că aceștia se pot înscrie și la liceele din Capitală. Villi Oaie, președintele filialei județene Ilfov a Partidei Romilor, a dat asigurări ca va fi disponibil permanent pentru semnarea recomandărilor prin care se atestă apartenența la etnie a viitorilor liceeni.

Educația, o prioritate a CJI

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI), Rizia Tudorache, a fost prezent la activitatea informală de la Jilava și a făcut o serie de precizări pentru cei prezenți, începând cu faptul că, pentru domnia sa, nu există etnie, fiind vorba, în acest context, doar de copii. Apoi, a vorbit despre rata mare a abandonului școlar în rândul elevilor români, dar și despre parteneriatele CJI cu primăriile ilfovene pentru realizarea de after school-uri sau grădinițe cu program prelungit. A fost atinsă și problematica ajutoarelor sociale, considerate a face mai mult rău decât bine, stimulând nemunca. ”Gândiți-vă că aveți și alte posibilități. Faceți școală, aveți o meserie, iar drumul o să vă ducă în altă direcție!”, i-a îndemnat Rizia pe elevii de clasa a VIII-a.

Rizia Tudorache, vicepreședinte Consiliului Județean Ilfov
Rizia Tudorache, vicepreședinte Consiliului Județean Ilfov