Persoanele cu venituri mici care locuiesc în casele ANL vor plăti chirii mai mici. Potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, au fost actualizate normele metodologice de aplicare a Legii privind înfiinţarea privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe astfel încât, chiriaşii cu venituri reduse să fie cât mai protejaţi.

 

Noile regelmentări au fost publicate în Monitorul Oficial încă din data de 12 mai. Prin urmare, chiriile se vor calcula astfel: “maximum 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe țară; maximum 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul minim brut pe țară, dar nu depășește 100% salariul minim brut pe țară garantat în plată; maximum 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie depășește 100% din salariul minim brut pe țară, dar nu mai mult de 5.000 lei”, susţin reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), citaţi de Agerpres.ro.

Locatarii vor mai plăti doar 0,8%

Reducerea chiriilor se realizează pe fondul diminuării cheltuielilor de administrare, întreţinere şi reparaţii de la 1,11%, la 0,8%, care se vor aplica pentru această categorie de persoane. Prin urmare, “coeficientul de venit scade la 0,8 pentru chiriașii al căror venit pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie”, conform MDRAPFE.

Chiria se actuaizează anual, în funcţie de rata inflaţiei

“În Anexa nr. 16 la Normele metodologice actualizate, se regăsește un model de calcul al chiriei, atât pentru tinerii sub 35 de ani, cât și pentru tinerii peste 35 de ani. Chiria astfel calculată se actualizează anual, în funcție de rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică și de veniturile membrilor familiei chiriașilor. Pentru anul 2017, odată cu publicarea, în Monitorul Oficial al României, a Normelor metodologice actualizate, autoritățile administrației publice locale care administrează locuințe pentru tineri, destinate închirierii, trebuie să actualizeze chiria în condițiile legii și ale prevederilor contractuale și să comunice ANL, în termen de 60 de zile, o situație detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente și vârsta chiriașilor, precum și data scadentă a plății chiriei pentru fiecare chiriaș”, mai spun se arată înntr-un comunicat de presă transmis de către reprzentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, agenţiei Agerpres.ro.