Beneficiarii de fonduri UE vor fi scutiţi de la plata penalităţilor, dobânzilor penalizatoare şi accesoriilor percepute de stat pentru obligaţiile fiscale neachitate la timp, dacă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene le-au plătit sumele pe care aveau dreptul să le încaseze după expirarea termenelor prevăzute în contractele de finanţare.

Această prevedere este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale, iniţiată de Ministerul Fondurilor Europene şi elaborată în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice. Ordonanţa a fost aprobată în şedinţa de Guvern din 29 mai.

Scutirile fiscale adoptate erau necesare deoarece beneficiarii s-au confruntat cu blocaje financiare, pentru că în trecut  nu au încasat la timp sumele cuvenite de la Autorităţile de Management, iar din aceast motiv au de achitat şi penalităţi şi dobânzi penalizatoare către bugetul de stat. Ca urmare a acestor blocaje financiare, ANAF a inițiat deja procedurile de executare silită împotriva unui număr mare de beneficiari aflaţi în această situaţie. 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici consideră că “Decizia Guvernului României este extrem de importantă, va avea efecte mai mult decât pozitive pentru beneficiari, pentru partenerii lor de afaceri şi pentru economie, şi, în acelaşi timp, demonstrează angajamentul nostru ferm de a lua decizii exclusiv în favoarea beneficiarilor. Această măsură este una dintre cele mai importante pentru a contrabalansa efectele negative ale gestionării defectuase a fondurilor europene în perioada 2009-2011, care au dus la presuspendarea plăţilor de către Comisia Europeană pe patru programe operaţionale şi au generat blocaje în fluxurile financiare ale beneficiarilor de fonduri europene.

Ca urmare a deficienţelor apărute în utilizarea fondurilor europene în perioada 2009-2011, Comisia Europeană a presuspendat patru programe operaţionale: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Programul Operaţional Regional (POR), Programul Operaţional Sectorial Transport şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Datorită măsurilor implementate de Guvernul României, Comisia a reluat în acest an plăţile pe două programe operaţionale: POS DRU şi POR, iar autorităţile române au luat toate măsurile necesare pentru deblocarea celorlalte două programe în perioada imediat următoare.