Se pare că începe să se învârtă roata la sănătate. Ministerul de resort intenţionează să de blocheze 2.766 de posturi în a doua jumătate a lunii august.

Astfel, Ministerul Sănătăţii a lansat, săptămâna aceasta, proiectul de Hotărâre de Guvern privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012, de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, din unităţile sanitare, din reţeaua ministerului şi unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.

„Din cele 2.766 de posturi care vor fi deblocate la nivel naţional, 507 sunt repartizate medicilor, 1.218 asistenţilor medicali şi 928 personalului auxiliar, printre care infirmieri, ambulanţieri şi brancardieri”, a precizat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat de presă.

Această măsură, care urmăreşte diminuarea deficitului de personal deja existent în sistemul sanitar, va putea fi aplicată în a doua jumătate a lunii august, după ce proiectul de act normativ va încheia perioada de dezbatere publică şi va fi aprobat de Guvern.

„Este vorba despre posturile care s-au vacantat după data de 1 ianuarie 2012, astfel încât ocuparea acestora nu determină un impact financiar suplimentar, deoare-ce sunt bugetate şi cheltuielile de personal aferente sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate”, a declarat ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi.