˜ Aproape cinci ore de discuții, sute de buletine de vot, peste 50 de proiecte de hotărâri de adoptat!

8 august 2016, sediul Consiliului Județean Ilfov – peste 50 de proiecte de hotărâri au fost puse pe Ordinea de zi, iar în cele 5 ore de dezbateri, acompaniate de sute de buletine de vot de completat, mare parte dintre acestea au fost adoptate. Ședința a fost condusă de către președintele CJI, Marian Petrache și de vicepreședinții Rizia Tudorache și Petre Popeangă.

Pentru început au trecut fără discuții proiectele de hotărâri privind constatarea încetării mandatelor de drept înainte de expirarea duratei normale a acestora pentru Nicolae Nasta (care a optat pentru postul de senator, deținut și înaintea alegerii în funcția de consilier județean) și pentru Mircea Minea (ales primar la Chiajna). Locurile lor vor fi ocupate de alți doi reprezentanți ai ALDE – Ion Moșteanu și Valentin Diblă, care au fost validați și vor depune jurămintele de credință în următoarea ședință de Consiliu.

”Programul de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016-2017” a stârnit, însă, primele discuții. Consilierii PSD și ALDE au dorit să știe dacă buldozerul pe șenile, trecut în devizul estimativ, are vreo utilitate – în condițiile în care legislația interzice circulația acestuia pe drumurile publice. S-a explicat că utilajul ar putea fi folosit doar în cazuri speciale, precum formarea sulurilor de zăpadă, însă, între bazele de deszăpezire urmând a fi transportat pe platformă. Proiectul a trecut cu două abțineri, după ce chiar Marian Petrache a dat asigurări că Ilfovul are printre cele mai mici cheltuieli din țară cu deszăpezirea. Fără probleme au trecut apoi, următoarele două proiecte – privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul CJI, în mandatul 2016-2017, dar și pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizare sens giratoriu DJ 301A (km. 7) și DC 55 (km. 3+400) – varianta 1”. Este vorba de localitatea Bălăceanca, Cernica, intersecția în Y existentă la Spitalul ”Eftimie Diamandescu”, investiția pentru realizarea sensului giratoriu având o valoare totală de 3.393,589 mii lei. S-a ales varianta 1 de amenajare a sensului giratoriu – o insulă centrală de 3 m și o singură bandă pe calea inelară de 5,5 m.

 

Contul de execuție al bugetului local al județului și Planul Comitetului Județean pentru situații de urgență

Aprobarea contului de execuție al bugetului local al Ilfovului pentru trimestrul II 2016 – a stârnit noi dezbateri. Marian Petrache a făcut o serie de precizări în legătură cu datoria CJI către Primăria Capitalei (pentru serviciile RATB din perioada 2006-2008, neplătită), datorie pentru care s-au primit două somații de plată. Acestea au fost contestate în instanță, iar inițial procesele au fost câștigate de CJI. A urmat contestarea deciziilor judecătorești și, de această dată, într-un caz, Consiliul a pierdut definitiv și a rămas bun de plată cu o sumă importantă de bani. Pentru plata eșalonată a acesteia a existat o înțelegere, care nu a apucat să și fie pusă în practică, făcută cu fostul primar Sorin Oprescu, iar banii chiar s-au prevăzut la bugetul CJI. Așadar, acum, CJI este bun de plată, o sumă uriașă, și, de aceea consilierilor județeni aleși pe lista PSD-ului li s-a recomandat să sprijine, pe lângă Primăria Capitalei, plata eșalonată, în caz contrar fiind posibilă chiar și intrarea în faliment a CJI. Când au auzit cum stau lucrurile cu această datorie, consilierii PSD au dorit să știe ce alte posibile datorii ale CJI mai există. Au primit, însă, asigurări că mai sunt doar datorii către bănci, de circa 35 de milioane de lei, ”CJI având un grad de îndatorare foarte mic, ce poate fi dovedit cu documente în orice moment”, potrivit președintelui Marian Petrache.

În continuare, a fost aprobat Planul Comite­tu­lui Județean pentru si­tuații de urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea si­tuațiilor de urgență în 2016.

 

Vot secret! Prima parte!

Pentru următoarele 16 proiecte de hotărâri de pe Ordinea de zi a fost nevoie de vot secret. Astfel, a fost reactualizată componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului, Ștefan Rădulescu a fost desemnat reprezentantul CJI în CA al Autorității Metropolitane de Transport București, în mandatul 2016-2020, Adriana Stoica – reprezentant al CJI în CA al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE) Ilfov, mandatul 2016-2020, Constantin Todireanu – în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Ilfov, mandatul 2016-2020, Neagu Victor – în Comisia de Contestații privind Orientarea Școlară și Profesională din cadrul CJRAE, în actualul mandat, Adriana Stoica – în CA al Casei Corpului Didactic Ilfov, mandatul 2016-2020, Ștefan Rădulescu, Tudorel Daniel Zamfir și Sebastian Geantă – au fost votați reprezentanți ai CJI în Colegiul Director al DGASPC Ilfov, mandatul 2016-2020, Ștefan Dorr și Alexandra Mărgărit – în Consiliul Consultativ al Căminului pentru persoane vârstnice Periș, Lia Lungan – în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru bolnavi cronici Domnești, Marius Grigoraș Iancu – în CA al Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov, Rizia Tudorache – reprezentant al asiguraților, delegat de CJI în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lia Lungan și Adriana Stoica – să reprezinte CJI în CA al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov (ca membri titulari, urmând ca membri supleanți să fie stabiliți în următoarea ședință de Consiliu), Niță Constantin și Radu Dorobanțu – în CA al Spitalului de Obstretică și Ginecologie Buftea (membri titulari, aceeași situație în cazul membrilor supleanți, ce urmează să fie aleși la viitoarea ședință de Consiliu), Ionel Dumitru și Cătălin Dumitru – în CA al Spitalului de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, Eduard Voicu – votat reprezentant al CJI pentru constituirea Comisiei Județene privind incluziunea socială, Andrei Scutelnicu și Cornelius Roșiianu – în CA al unității de învățământ special Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2016-2017.

 

Proiecte amânate!

S-a propus și apoi s-a votat – amânarea desemnării reprezentanților județului – CJI – în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020, așteptând ca Bucureștiul să facă primul acest lucru (numărul reprezentaților este la paritate pentru cele două enități – câte unul din fiecare partid politic din care provin consilierii). Așa că, după ce se stabilește numărul reprezentanților CGMB, CJI va putea să-și stabilească același număr de consilieri reprezentanți în ADIBI.

De asemenea, s-a amânat votarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CJI, după ce consilierii PSD și cei ai ALDE au făcut o serie de observații, legate de modul în care s-au ales președinții comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului. Victor Neagu, PSD – a acuzat chiar, mai în glumă, mai în serios – ”o dictatură a puterii”, spunând că, ”Regulamentul nu prea are fisuri, în scris, ci doar în aplicare”. Apoi au mai fost făcute o serie de mențiuni legate de unele formulări din Regulament, de care s-a stabilit a se ține cont, motiv pentru care, documentul va fi supus votului în următoarea ședință.

Spre finalul Ordinii de zi, proiectul de hotărâre cu numărul 50 – ”desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a județului” – a fost, și acesta, amânat, ”pentru o informare mai corectă”.

Apoi, și proiectul de hotărâre pentru darea în administrare Serviciului de Ambulanță București – Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului și administrarea CJI, situat în Voluntari – a fost amânat. În acest caz, s-a ridicat din partea consilierului județean Emanuel Botnariu, care este de profesie medic, propunerea de a milita pentru înființarea unui serviciu de Salvare – doar pentru Ilfov, motivând că, a observat, din practica profesională, că ambulanțele de la SAB-IF au ca prioritate intervenția în București și abia apoi în Ilfov. Marian Petrache a explicat că, pe fond, nu crede că este posibil acest lucru, într-un context în care se vorbește de zona metropolitană, iar un București fără Ilfov nu se poate, la fel și invers – și, de aceea nu este cazul ”să picăm în ridicol” cu o astfel de discuție. Dar, președintele CJI a adăugat că va cere conducerii SAB-IF date privind timpii de răspuns (intervenție) – în Capitală, dar și în Ilfov și o va invita pe directoarea instituției, Alis Grasu, la o viitoare ședință de Consiliu, pentru discuții despre cum s-ar putea îmbunătăți aceștia. Apoi, proiectul de hotărâre va fi supus, din nou, la vot…

Vot secret.
Partea a II-a

Și următoarele proiecte de hotărâri ale Ordinii de zi au avut nevoie de vot secret. Petre Popeangă, vicepreședinte al CJI, a fost ales pentru a face parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ADIA – Ilfov, dar și ca reprezentant al CJI în cadrul Comisiei Județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în actualul mandat, Irinel Scrioșteanu – ca reprezentant al CJI în AGA a SC Apă – Canal Ilfov, pentru perioada 2016-2020, iar numirea Mihaelei Mariana Mantu în funcția de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov a avut, de asemenea, nevoie, de votul secret al consilierilor județeni.

Proiectele de hotărâri privind aprobarea participării județului Ilfov, prin CJI, la înființarea GAL Ilfovăț Ilfov Sud Est, GAL Vlăsia Ilfov Nord Est, GAL Sabar Ilfov Sud și GAL Cociovaliștea Ilfov Nord Vest – au fost aprobate de către consilierii județeni, iar Irinel Scrioșteanu a fost votat ca reprezentant al CJI, în consiliile directoare ale celor patru grupuri de acțiune locală.

 

Au mai fost adoptate, la vedere

Nu a fost nevoie de vot secret, așa că au fost adoptate cu vot la vedere – criteriile, procedurile și atribuțiile specifice în baza cărora președintele CJI numește și eliberează din funcție administratorul public (post ce va fi scos la concurs), structura organizatorică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, dar și modificarea organigramei, sta­tutului de funcții și a Re­gulamentului de Organizare și funcționare a acestuia; Monografia economico-militară a ju­dețului, ediția 2016; co­fi­nan­țarea din bugetul local al județului în sumă de 100.400 lei, în vederea achiziționării aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații urgență în sănătate necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului; modificarea HCJI privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local; asocierea în vederea realizării în comun a serviciilor ISU ”Dealul Spirii” București – Ilfov cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”; documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare, consilidare, modernizare, reabilitare termică sediu CJI”; prelungirea contractului de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești”, prin POR 2007-2013; actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – ”Modernizare sistem rutier pe DJ 401A – km. 0+00 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești); completarea HCJI privind aprobarea participării Consiliului, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul POR 2014-2020, dar și participarea CJI, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru, în proiectul – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci”, de asemenea, în cadrul POR 2014-2020; rectificarea bugetului local al județului (proiect care a trecut cu trei abțineri din partea consilierilor județeni); apoi a trecut și proiectul de hotărâre privind necesitatea identificării unui imobil pentru mutarea temporară a sediului CJI. 

Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învă­țământul de masă pe anul 2016 a fost adoptat cu o serie de observații din partea consilierilor județeni. Ilfovul a avut alocată, pentru anul în curs, 536.000 de lei, din care s-au repartizat pe UAT-uri – 351,578 mii de lei, urmând ca diferența rămasă nefolosită să fie returnată bugetului de stat.

Pentru că este posibil să mai existe persoane îndreptățite să primească ajutorul de la stat (alocație de hrană, bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, etc), ca urmare a modului în care au fost prevăzute în normele de aplicare ale HG 423/2016, anumite termene, consilierii județeni doresc să facă o solicitare de ”repunere în termen” a documentului, astfel încât banii să fie cheltuiți cât mai eficient.

Un alt proiect adoptat cu o serie de obiecții pertinente a fost cel privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru județul Ilfov – ediția 2016. Consilierii județeni au cerut să primească o variantă explicită a acestui plan și să fie introduși în rețeaua de alertă SMS a ISU pentru a fi la curent permanent cu ce se întâmplă în județ, dar și în legătură cu modul de intervenție în situații de risc.

 

Diverse: Cazarma 1123, note de informare și soluționarea petițiilor

 

S-au aprobat modificarea și completarea HCJI privind solicitarea trecerii imobilului ”Cazarma 1002,1163”, Măgurele, din domeniul public al statului și administrarea MApN în domeniul public al județului Ilfov (în vederea dezvoltării unui Parc Științific și Tehnologic) și s-au adus la cunoștința consilierilor județeni – notele de informare privind participarea la cursul de perfecționare a aleșilor locali, privind exercitarea controlului de legalitate asupra unor hotărâri adoptate de CJI, precum și Raportul cu privire la sctivitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I – 2016.