Consiliul Județean Ilfov (CJI) anunţă depunerea proiectului „Îmbu­nătățirea calității serviciilor oferite pentru utilizarea Registrului Agricol”, având ca obiectiv principal achiziționarea unui sistem de gestionare a Registrului Agricol, în format electronic.

Proiectul mai cuprinde și achiziționarea sau îmbunătățirea unor soluții informatice integrate care să permită urmărirea unor activități specifice: financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite și taxe locale și evaluarea eficienței proiectelor desfășurate.

CJI a încheiat pentru acest proiect parteneriate cu 15 primării din: Domnești, Ciorogârla, Cornetu, Dărăști-Ilfov, 1 Decembrie, Copăceni, Mogoșoaia, Nuci, Grădiștea, Tunari, Ciolpani, Gruiu, Petrăchioaia, Clinceni, şi Vidra.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar valoarea totală este de 6.595.969,21 lei, din care rata de co-finanțare este de 98%.

Proiectul face parte din Programului Ope­­­rațional Sectorial Creș­terea Competitivității Economice 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public.