Comisia de atribuire denumiri a analizat propunerile pentru schimbarea denumirilor unor străzi din județ. Comisia a avizat negativ Proiectul de hotărâre al CL al comunei Clinceni privind schimbarea denumirii străzii “Transalkim” în “Herbert Bader”.

Alte hotărâri au primit aviz favorabil. Printre acestea se numără și cel al CL Moara Vlăsiei privind atribuirea denumirii “Bolnavu Gheorghe” unei străzi nou înfiinţate, precum şi schimbarea denumirii străzii “Roman” în strada “Lascăr Niculae”.

De asemenea, comisia a avizat favorabil și atribuirea de denumiri unor străzi din ansamblul de locuinţe ANL “Henri Coandă“, situate în Voluntari. Ele au primit numele unor personalități ale culturii românești, cum ar fi: Bd. Iulian Mihu, Bd. George Constantin, Bd. Mircea Veroiu, str. Florian Pittiş, str. Gheorghe Vitanidis, str. Maria Tănase, str. Francisc Munteanu, str. Constantin Rauțchi, str. Gheorghe Cozorici, str. Silviu Stănculescu, str. Emanoil Petruţ, str. Ştefan Mihăilescu Brăila şi str. Ştefan Ciubotăraşu. Și unele intrări au fost „botezate cu numele unor mari artiști români: intr. Leopoldina Bălănuţă, intr. Cella Dima, intr. Dem Rădulescu, intr. Ştefan Tapalagă, intr. Ernest Maftei, intr. Vasilica Tastaman, intr. Angela Mora, intr. Alexandru Tatos, intr. Nicu Stan şi intr. Gică Petrescu. Comisia de atribuire denumiri a judeţului Ilfov are ca principale atribuţii analiza documentelor depuse de consiliul judeţean sau consiliile locale, în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri. Avizul comisiei este consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor acesteia. Din Comisia de atribuire denumiri a judeţului Ilfov fac parte specialişti din domeniul istoriei, geografiei, lingvisticii şi al monumentelor istorice, iar secretariatul acestei comisii este asigurat de către Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.