Anul acesta, CECCAR organizează o nouă sesiune de examene pentru accesul la meseria de expert contabil și contabil autorizat. Dosarele de înscriere se primesc până la 31 august 2014, iar examenul se va desfășura în zilele de 5 și 12 octombrie 2014.

 Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu trebuie să conțină următoarele documente:

● cererea de înscriere şi CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr. 227/2008), ataşate cererii (formularele se găsesc la filiala CECCAR Ilfov);

● certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);

● fotocopie legalizată de pe diploma de studii, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv studii superioare pentru experții contabili, cu diploma recunoscută de MEC, sau studii medii, cu diploma de bacalaureat recunoscută de MEC;

● certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;

● 3 fotografii tip buletin.

Actele trebuie prezentate în ordinea menţionată, în dosar cu şină şi se depun la Filiala ­CECCAR Ilfov, în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 5, Bl. R6, sc. A, ap. 8, tel. con­tact 021/352.94.20, persoană de contact – Sandu Gabriela.

Filiala organizează, la cerere, cursuri de iniţiere pe disciplinele cerute la examen

De asemenea, filiala dispune de un stoc de carte, disponibil pentru candidaţi, contracost.

Dosarele de înscriere se primesc până la 31 august 2014.

Tematica şi bibliografia se pot solicita, permanent, în timpul programului de lucru din filială, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00. Informaţii detaliate se găsesc pe ­site-ul CECCAR Ilfov.

Interviuri pentru echivalarea titlului de expert contabil

În data de 8 mai 2014, la sediul CECCAR, a fost organizat interviul de acordare a titlului de  expert contabil persoanelor care deţin calificarea ACCA, sau titlul de doctor în domeniile finanţe și contabilitate. Evenimentul a avut loc în prezenţa comisiei formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, ai mediului universitar și ai conducerii CECCAR.

La finalul examinării, directorul general al ­CECCAR, ec. DanielaVulcan, i-a încurajat pe can­didaţii declaraţi admiși să se înscrie în Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România, pentru a avea acces direct la resurse, știri, sau discuţii relevante.Totodată, directorul general al CECCAR le-a reamintit candidaţilor faptul că “menţinerea titlului de expert contabil este condiţionată de respectarea celor trei comandamente de bază ale CECCAR, respectiv: EDUCAŢIA pe toată durata de viaţă activă în profesie, CALITATEA LUCRĂRILOR, pentru asigurarea furnizării de servicii eficiente clienţilor și ETICĂ, respectiv o conduită fără reproș în relaţia expert – client – piaţă.