Pe adresa www.apdrp.ro, fermierii vor putea accesa un sitem de consiliere on-line pentru cei care doresc accesarea de fonduri europene prin PNDR. Sub titlul „Autoevaluarea investiției propuse prin PNDR”, cei care doresc fonduri europene ne rambursabile au la dispoziție „Sistemul expert”, care le permite verificarea eligilbilității investiției propuse.

„Sistemul Expert” pre­­supune completarea unui chestionar on-line, în urma căruia beneficiarii vor putea identifica măsura de finanţare din PNDR pe care o pot accesa, investiţiile eligibile, documentele necesare întocmirii proiectului precum şi o estimare a punctajului pe care l-ar putea obţine investiţia propusă.

Consiliere și pentru GAL-uri

Pe lângă cei care vor să depună un proiect de investiţii, în sesiunea din iunie a Măsurii 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole – în acest moment „Sistemul Expert” vine şi în ajutorul celor care vor să depună proiecte de investiţii prin Grupurile de Acţiune Locală (GAL-uri).

De asemenea, tot pe pagina oficială a APDRP, vor fi instalate două sisteme de consililiere și pentru alte servicii, inclusiv pentru perioada 2014-2020. Acestea vor purta numele de „Tutoriale” și „Simulări”, iar potențialii be­­neficiari se vor putea informa interactiv cu privire la modalitatea de întocmire a cererilor de fi­nan­țare și de plată, precum și despre modul de derulare a proiectelor fi­nan­țate prin PNDR.