Puțini oameni din Ilfov cunosc ce înseamnă cu adevărat ce înseamnă activitatea comisarilor de la Garda Finaciară din județul nostru. Majoritatea văd când și când câte o acțiune-fulger la televizor, TIR-uri cu marfă de contrabandă confiscate și… cam atât. Dar cum este să ții sub control evaziunea fiscală în județul cu cea mai inten-să activitate comercială din țară, să ai obligația de a monitoriza și controla aproape 39.000 de contribuabili cu numai 24 de comisari operativi, aceasta numai șeful Gărzii Financiare-secția Ilfov o poate ști, comisarul principal Robert Rusu (medalion). Pentru rezultatele obținute cu un efectiv insuficient și pentru credința sa în lege, Jurnalul de Ilfov îl declară pe Robert Rusu “Omul Săptămânii”. Prezentăm astăzi prima parte dintr-un amplu interviu acordat de șeful Gărzii Financiare Ilfov.
Gusti Constantin
Rep.: Stimate domnule comisar principal, din experiența care o aveți, care sunt dome­niile unde se produc cele mai mari pierderi la bugetul de stat?
Comisar pr. Robert Rusu: Încă de la început, ținem să arătăm că evaziunea fiscală este de două tipuri: în primul rând evaziunea fiscală “licită”, ceea ce înseamnă a beneficia de toate actele normative, în vigoare la un moment dat, cu scopul vădit de diminuare a taxelor și impozitelor datorate și achitate bugetului general consolidat al statului și evaziunea fiscală incriminată de normele de drept penale, care reprezintă sustragerea de la plata obligațiilor fiscale prin anumite metode, cum ar fi: ascun-derea bunului sau sursei impozabile, evidențierea în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori a altor cheltuieli fictive, etc. Din analizele Gărzii Financiare, prezentate anual la bilanțurile instituției,  s-a constatat că ramurile economiei naționale care produc cele mai mari pierderi bugetului general consolidat al statului sunt cele în care se manipulează mărfuri ușor vandabile și în al cărui preț de vânzare ponderea taxelor și impozitelor reprezintă un procent destul de impor-tant. Este cazul, de exemplu, al produselor accizabile, fie că sunt uleiuri minerale, alcool ori tutun, datorită faptului că impozitele indirecte aferente vânzării în condiții de legalitate a acestora (acciza și taxa pe valoarea adaugată) sunt net superioare costurilor de producție, aducând astfel un profit mai important din valorificarea acestora în economia așa-zis subterană.
Rep.: Care sunt mecanismele pe care le folosesc cei care vor să eludeze plata taxelor și accizelor legale?
Comisar pr. Robert Rusu: Una din metodele licite în ceea ce priveste sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, situație nou apărută în țara noastră și justificată de rău platnici prin apariția crizei economice globale, o reprezintă auto-introducerea operatorului economic în insolvență, caz în care, conform Legii, se suspendă orice acțiune de executare silită asupra acestuia din partea autorităților fiscale române, inclusiv în ceea ce privește Garda Financiară. Practic, în astfel de situații, cu care ne confruntăm tot mai des, în condițiile în care diferențele de impozite și taxe stabilite de Garda Financiară în sarcina contribuabilululuì sunt de ordi-nul milioanelor de lei, acesta, beneficiind de incidența Legii nr.85/2006 își solicită intrarea în insolvență, făcând astfel imposibilă recuperarea arieratelor față de bugetul general consolidat.
Rep.: Personalul de care dispuneți este suficient pentru nivelul de activitate specific județului Ilfov și numărului extrem de mare de importatori care își desfășoară aici activitatea comercială?
Comisar pr. Robert Rusu: În condițiile în care evaziunea fiscală a devenit o problemă de securitate națională în majoritatea țărilor membre U. E., singurei instituții cu atribuțiuni în combaterea acestui fenomen (Garda Financiară Română) i-a fost diminuat numărul de angajați, Garda Financiară Ilfov trebuind să monitorizeze și controle-ze aproape 39.000 de contribuabili cu un efectiv de 24 de comisari operativi. Această situație a obligat angajații instituției în a-și desfășura câte odată activitatea zi/lumină, fără zile libere în week-end sau sărbători legale, în același timp și calitatea muncii prestate lăsând de dorit datorită timpului insuficient în acoperirea tuturor acțiunilor de control solicitate. Totuși, conform proverbului “de muncă nu se plânge nimeni”, acesta este valabil și în cazul instituției noastre.
Rep.: Care sunt rezultatele obținute în anul 2011 și pe primul trimestru din acest an de către comisarii Gărzii Financiare Ilfov?
Comisar pr. Robert Rusu: Cu privire la rezultatele obținute de Garda Financiară-secția județeană Ilfov în combaterea evaziunii fiscale, vă aducem la cunoștință faptul că în 2011 instituția noastră a efectuat un număr total de 3.744 verificări, în cazul a 305 din acestea constatându-se prejudicii în valoare totală de 217.262.068 lei, pen-tru care s-au dispus măsurile asiguratorii prevăzute de lege,  în cazul reprezentanților legali ai acestora au fost sesizate organele de urmărire penale. Doar în trimestrul I al anului 2012, comisarii Gărzii Financiare au efectuat un număr de 408 controale, în cazul a 46 dintre societățile verificate constatându-se producerea unor prejudicii față de bugetul general consolidat al statului în valoare totală de 53.538.431 lei. În toate cazurile constatate, Garda Financiară a dispus luarea măsurilor legale privind recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat, iar asupra reprezentanților legali au fost formulate sesizări penale, ce au fost transmise organelor judiciare spre competentă soluționare.