APIA informează care sunt cerințele obligatorii privind ecoconditionalitatea, având în vedere modificarea SMR 1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole și GAEC 1 – Crearea/menţinerea benzilor-tampon (fâşii de protecţie) de-a lungul cursurilor de apă.

SMR 1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

Pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole au următoarele obligaţii:

● să respecte normele privind depozitarea gunoiului de grajd (art. 4 şi 5 din Programul de acţiune);

● să respecte perioadele de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice pe terenul agricol (art. 3 şi anexa nr. 3 din Programul de acţiune);

● să respecte normele privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenul agricol (art. 9 din Programul de acţiune);

● pentru exploataţiile care practică agricultura în sistem irigat este obligatorie întocmirea planului de fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru terenurile în cauză;

● să respecte cerinţele generale pentru aplicarea fertilizanţilor (art. 10, 11 şi 12 din Programul de acţiune);

● să respecte obligaţiile privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile în pantă abruptă mai mare de 12% (art. 13, 15 şi 16 din Programul de acţiune);

● să respecte obligaţiile privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi în vecinătatea captărilor de apă potabilă (art. 14 din Programul de acţiune);

● să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 3 ani şi să prezinte pentru control documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole (art. 17 din Programul de acţiune).

GAEC 1 – Crearea/Menţinerea benzilor-tampon (fâşii de protecţie) de-a lungul cursurilor de apă, cu cerințele obligatorii pentru fermieri

● se instituie benzi-tampon (fâşii de protecţie) pe terenurile agricole adiacente zonelor de protecţie a cursurilor de apă în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie variază în funcţie de panta terenului, astfel: 3 m pentru terenurile cu panta până la 12% şi 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%;

● se menţin benzile-tampon (fâşii de protecţie) existente pe terenurile agricole adiacente zonelor de protecţie a cursurilor de apă în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel.

Pentru SMR 1. 1.g) şi GAEC 1, până la data de 1 septembrie 2022 se păstrează restricţiile de interzicere a aplicării fertilizanţilor de orice fel pe o lăţime de 1 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% şi 3 m pentru terenurile agricole cu panta peste 12%. 

După această dată, intră în vigoare restricţiile de fertilizare de orice fel pentru benzile-tampon (fâşii de protecţie) pe o lăţime de 3 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% şi de 5 m pentru terenurile agricole cu panta peste 12%, conform prevederilor din Programul de acţiune.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.596