Primăriile din Ilfov, instruite pe partea de prevenție, dar  și asupra modului de intervenție în posibilele focare de PPA

La începutul lunii iunie, primarii localităților ilfovene au fost convocați la sediul Prefecturii Ilfov pentru o serie de informări legate de ”o situație care începe să devină delicată”: răspândirea în țările de la granița României a pestei porcine africane (PPA) și confirmarea, deja, a prezenței bolii în județul Satu Mare și, de dată mai recentă, în Tulcea.

Articol apărut în nr. 407 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Si­gu­ranța Alimentelor (DSVSA) Ilfov a prezentat, în acest context, Strategia instituției pentru a preveni apariția unor focare de PPA pe teritoriul județului, componența Gru­pului Local de Experți (GLE) în vânat și vânătoare, planurile de măsuri pentru intervenția în cazul apariției eventualelor focare în cele 5 exploatații comerciale cu suine din Ilfov (SC Interprod Invest SRL, SC Codruț Com SRL și SC Agrofip Com SRL – din Pantelimon, SC Picofarm SRL, din Popești Leordeni și INCDBNA – IBNA din Balotești), dar și modul în care se va face colectarea cadavrelor și a masei gastrointestinale a mistreților vânați și sursele de finanțare a acestei activități în vederea neutralizării și eliminării acestora.

Detectarea timpurie a virusului PPA trebuie să reprezinte o prioritate pentru DSVSA Ilfov, pentru proprietarii/deţinătorii de porci domestici, pentru administratorii/gestionarii/deţinătorii porcilor mistreţi şi pentru vânători. Până la acest moment nu s-a identificat, din fericire, niciun caz de pestă porcină africană în Ilfov, însă, ”în scopul detectării timpurii a virusului trebuie desfăşurată şi menţinută o stare de alertă permanentă printre decidenţii în controlul bolii, operatorii economici şi alte categorii de crescători de animale, încă de la prima pătrundere a lui pe teritoriul judeţului”.

Efort comun pentru prevenire și combatere

@ Ministerul Afacerilor Interne (execută, spre exemplu, controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de animale şi produse de origine animală @ Ministerul Apărării are în sarcină, printre altele, punerea la dispoziţia centrelor de intervenţie în teren hărţi, Sistemul informatic geografic şi Sistemul global de poziţionare, precum şi alte surse de informare ce pot fi folosite pentru direcţionarea măsurilor de control al bolii @ Ministerul Apelor și Pădurilor: pune la dispoziţia ANSVSA catagrafia porcilor mistreţi, cota de recoltă stabilită, precum şi situaţia mistreţilor vânaţi efectiv sau identificaţi morţi din fondurile cinegetice şi complexurile de vânătoare/crescătoriile de vânat sau notifică Autoritatea, în regim de urgenţă, cu privire la creşterea mortalităţii şi morbidităţii la porcii mistreţi, precum şi cu privire la modificările intervenite în comportamentul acestora; @ Ministerul Mediului verifică, prin unităţile din subordine, modul de igienizare a tuturor posibilelor locuri de staţionare a mijloacelor de transport care efectuează curse externe, în principal cele ce tranzitează Ucraina, Cehia, Moldova; @ ANAF efectuează controlul vamal asupra bagajelor persoanelor şi coletelor poştale sosite din ţări terţe, precum şi asupra mijloacelor de transport, în vederea evitării introducerii produselor de origine animală prin care se poate transmite PPA; @ Ministerul Agriculturii elaborează legislația specifică; @ Ministerul Justiției participă, prin personalul sanitar-veterinar aflat în unităţile din subordine, la realizarea supravegherii sanitar-veterinare pentru prevenirea şi controlul bolilor majore ale animalelor şi pentru asigurarea salubrităţii produselor şi subproduselor de origine animală; @ Ministerul Transporturilor și CNAIR se ocupă de identificarea, pe întreg teritoriu judeţului, a tuturor posibilelor locuri de staţionare a mijloacelor de transport, care efectuează curse externe, în principal cele ce tranzitează Ucraina, Cehia, Moldova și apoi au grijă de igienizarea cât mai frecventă a acestora, în special ecarisarea imediată a resturilor alimentare identificate. Consiliului Județean îi revine activitatea de distrugere a materialelor de risc, iar consiliile locale colaborează cu reprezentanţii Jandarmeriei Române în cadrul activităţilor de pază a obiectivelor, dacă este cazul, precum şi la instalarea semnelor şi a panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie şi de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confirmată official. Aceste semne se instalează şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere. Autoritățile locale participă la evaluarea animalelor, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de legislaţia în vigoare, iar în cazul neutralizării acestora, prin metode alternative, identifică şi pun la dispoziţie terenurile pentru incinerare/îngropare; pun la dispoziţie utilajele şi sprijină cu personal activităţile referitoare la încărcare, săpare, astupare, care sunt necesare în cadrul neutralizării alternative; colaborează efectiv şi eficient cu celelalte structuri componente ale Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale; aplică planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolii la nivelul localităţii, în conformitate cu prevederile legale. Tot primăriile sunt cele care răspund de popularizarea în rândul cetăţenilor a tuturor măsurilor impuse pentru prevenirea şi combaterii bolii. Potrivit ANSVSA Ilfov, la nivel județean, doar câteva unități administrative-tertoriale au încheiat contracte de prestări servicii pentru neutralizarea cadavrelor.

Dacă boala apare la porcii mistreți sau la cei sălbatici

Imediat ce ANSVSA este informată că porcinele sălbatice sunt suspecte a fi infectate, aceasta trebuie să institu­ie toate măsurile corespunzătoare pentru a confirma sau a exclude prezența bolii, dând informaţii proprietarilor de porcine şi vânătorilor prin efectuarea de investigaţii la toţi porcii mistreţi împuşcaţi sau găsiţi morţi, incluzând o testare de laborator. Strategia prevede și o serie de alte măsuri, care includ analizarea cotelor de vânătoare stabilite ţinând cont de necesitatea reducerii populaţiei de porci mistreţi existente, aplicarea de măsuri sporite de igienă şi biosecuritate în cazul organizării partidelor de vânătoare, astfel încât să fie redus la minim riscul difuzării virusului de pe teritoriul fondului de vânătoare în zone sau exploataţii învecinate sau neutralizarea cadavrele porcilor mistreţi și a carcasele porcilor depistaţi pozitivi în laborator.

Dacă se confirmă pes­tă porcină africană la populațiile de porci sălbatici, imediat, DSVSA Ilfov întocmeşte un plan scris pentru măsurile ce vor fi instituite pentru a eradica boala din zona definită ca infectată, plan ce va stabili măsurile ce se vor lua în exploataţiile din zona respectivă.

Atenție, la modul în care se va face distrugerea cadavrelor

Metodele de neutralizare a cadavrelor pot avea efecte nedorite asupra mediului și trebuie ţinut cont că, dacă este aleasă o metodă alternativă, există anumite implicaţii. De exemplu, trebuie avut grijă că arderea pe rug va produce fum și miros neplăcut, așa că este de preferat îngroparea animalelor bolnave și moarte. Pe de altă parte, îngroparea poate duce la producerea de gaz și există riscul contaminării aerului, solului, apelor de suprafață și subterane.

Metodele de neutralizare alese trebuie să aibă în vedere, așadar: capacităţile de neutralizare disponibile la nivel local (cantitatea de cadavre care trebuie neutralizată exprimată în tone); distribuția focarelor de PPA din regiune; distanța până la cea mai apropiată unitate de neutralizare; riscul de propagare a bolii prin transportarea cadavrelor; accesul mijloacelor de transport specializate la locul unde se află cadavrele.

Metodele de neutralizare se referă la incinerarea în întreprinderi de incinerare de capacitate mare și mică sau la procesarea cadavrelor în unități de procesare, utilizând metoda de procesare, urmată apoi de incinerarea făinurilor proteice rezultate în unități de incinerare. Metode alternative se referă la animalele moarte/ucise îngropate și/sau arse sub supraveghere sanitară veterinară și de mediu. Acestea sunt utilizate când capacitatea de neutralizare este depășită sau unde situația epidemiologică o impune. În selectarea locului de neutralizare prin arderea cadavrelor și/sau îngropare trebuie ținut cont să existe suficient pământ la suprafață pentru acoperirea ulterioară a locului; să fie verificată capacitatea de drenaj a apei; să fie cunoscută direcţia de evoluție a vântului dominant; accesul să fie facil pentru transport și inaccesibil publicului (din punct de vedere vizual). După îngroparea cadavrelor, locul trebuie împrejmuit cu gard și marcat cu plăci indicatoare privind interdicția accesului pentru public în această arie.

Pentru implementarea acestor metode de neutralizare, se utilizează echipamente de mare tonaj ca tractoare, buldozere, camioane, excavatoare și încărcătoare frontale. O atenție specială trebuie acordată dezinfecției riguroase a acestor echipamente înainte de părăsirea locației!