E bine să știți!

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a aprobat Ordinul privind structura anului şcolar 2014-2015 și, potrivit documentului, anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie pe 12 iunie 2015. Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. Pentru învăţământul postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Vremea poate aduce modificări

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi în funcție de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.

Semestrul I

Cursuri: luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014.

În perioada 1-9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015.

Cursuri: luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015

Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015.

 

Semestrul al II-lea

Cursuri: luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015.

Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015.

Cursuri: luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015.

Vacanţa de vară: sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015.


Zile libere

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a Educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua Învăţătorului.

”Şcoala altfel”, în semestrul al doilea

Săptămâna 6-10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului ”Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În aceasta săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul se va desfăşura în conformitate cu un orar special.

Teze

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până pe 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea se susţin, de regulă, până pe 22 mai 2015.